Podsumowanie świetlicowego konkursu pt. „WIOSNA, WIOSNA, ACH! TO TY!...”

Świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Wiosna, wiosna, ach! To Ty!..” cieszył się dużą popularnością uczniów z kl. 0-III. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej, inspirowanej pięknem otaczającego nas świata.

Wiosna to pora roku, na którą wszyscy czekamy: robi się ciepło, dni są coraz dłuższe. Jednocześnie świat staje się bardzo kolorowy. Drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a łąki i trawniki pokrywają się kwiatami. Zwierzęta, które przespały zimę, opuszczają kryjówki. Powracają też ptaki zimujące w ciepłych krajach. Tematyka konkursu była dużą inspiracją dla dzieci i cieszyła się dużą popularnością.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Aleksandra Banach, kl. I „a”

II miejsce: Elena Łuka, kl. 0 „c”

III miejsce: Aleksandra Grudzień, kl. 0 „b”

Wyróżnienie:

Maja Kamińska, kl. 0 „a”

Gratulujemy zwycięzcom, a jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Zdjęcia>>

Anna Mazurek
Beata Jęczeń
Urszula Widelska
Joanna Wapińska