KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły

Konkurs odbędzie się  w bibliotece szkolnej dn. 22 października i 23 października 2019 r.

- Konkurs ma charakter  dwuetapowy- klasy I- III -22 . 10 2019, godz. 9.00 (MCI) , klasy IV- VIII -23 10. 2019 , godz. 9.00 (MCI)

- Uczestnicy- wszyscy chętni uczniowie

 Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej  do dnia 10 października 2019  r. 

- Reprezentanci klas przygotowują do konkursu wybrany

  • fragment noweli – np. B. Prusa, H. Sienkiewicza lub innego autora- klasy IV- VIII;
  • • legendy, baśnie- klasy I- III ;

czas trwania prezentacji- 5 min.

Dla laureatów  przewidziane nagrody i dyplomy!                                                                                                      

Biblioteka szkolna

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 2019/2020

  1. Cele konkursu

- Upowszechnianie czytelnictwa

- Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;

- Kształtowanie postaw, rozwijanie wrażliwości kulturowej;

- Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów;

- Uczenie aktywnego odbioru literatury;

- Podniesienie poziomu czytelnictwa;

- Przygotowanie do wystąpień publicznych;

  1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

  1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się  w bibliotece szkolnej dn. 22 października i 23 października 2019 r.

  1. ZASADY KONKURSU :

- Konkurs ma charakter  dwuetapowy

- klasy I- III -22 . 10 2019, godz. 9.00 (MCI)

- klasy IV- VIII -23 10. 2019 , godz. 9.00 (MCI)

- Uczestnicy- wszyscy chętni uczniowie

 Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej  do dnia 10 października 2019  r.  

- Reprezentanci klas przygotowują do konkursu wybrany

  • fragment noweli – np. B. Prusa, H. Sienkiewicza lub innego autora- klasy IV- VIII;
  • legendy, baśnie- klasy I- III ;

czas trwania prezentacji- 5 min.

  1. Kryteria oceniania

- Dykcja

- Poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka

- Oryginalność interpretacyjna

  1. Skład komisji konkursowej

- A.  Nizioł

- K. Woś

- E. Gontarczyk

- M. Pietraś