Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „Dzień Ziemi”

Cele konkursu:
➢ Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
➢ Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
➢ Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody.
➢ Inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności.

Praca konkursowa:
➢ Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza o tematyce ekologicznej,
nawiązującej do obchodów "Dnia Ziemi".

Warunki uczestnictwa:
➢ Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
➢ Prace muszą nawiązywać do tematu konkursu.
➢ Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę indywidualną (praca autorska), dotąd niepublikowaną w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzaną w innych konkursach.
➢ Wiersz powinien składać się maksymalnie z 10 wersów.
➢ Tekst powinien być poprawny zarówno pod względem ortograficznym, jak interpunkcyjnym.
➢ Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

➢ Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (prace bez wypełnionej metryczki nie będą brane pod uwagę).
➢ Prace konkursowe (wiersz w formie papierowej, napisany odręcznie) należy dostarczyć do Organizatorów – p. Anety Żydek, p. Pauliny Pańko lub p. Marzeny Plewik do 03.04.2023 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
➢ Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora.
➢ Decyzje Jury są niepodważalne.
➢ Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:
- zgodność z tematem konkursu,
- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
- zgodność z warunkami konkursu.
➢ Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy pochwały do dziennika.
➢ Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: 21.04.2023 r.
➢ Prace konkursowe oraz lista zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.

Postanowienie końcowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.

Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligraficznego „Mistrz Kaligrafii” z okazji roku Wisławy Szymborskiej

 1. Zasady ogólne:
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII naszej szkoły.
  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do 31.03.2023 r.  u organizatorów – p. Paulina Pańko, p. Urszula Widelska.
  • Konkurs odbędzie się 04.04.2023 r. o godz. 13:30.
 1. Cele konkursu:
  • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii,
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego pisania oraz estetyki pisma,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • rozwijanie zainteresowań literaturą piękną,
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • propagowanie twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej,
  • upamiętnienie Roku Wisławy Szymorskiej
 1. Przebieg konkursu
  • Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać odręcznie tekst wiersza Wisławy Szymborskiej (wybrany przez organizatorów), na gładkim papierze formatu A4, jednostronnie. (Komisja konkursowa udostępni uczestnikom kartki oraz liniuszki). Należy użyć tyle kartek, ile zajmie przepisywany tekst.
  • Tekst powinien być przepisany długopisem bądź piórem, w kolorze czarnym.
  • Obowiązuje zakaz używania korektora.
 • Czas przeznaczony na przepisywanie wiersza – 45min.
 1. Kryteria oceny prac:
 • ogólne wrażenie estetyczne,·
 • czytelność, estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
 • staranność i oryginalność elementów graficznych,
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,
 • zgodność z oryginałem.
 1. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
 • Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokonają organizatorzy.’
 • Decyzje organizatorów są niepodważalne.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy pochwały do dziennika.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: 21.04.2023 r.
 • Prace konkursowe oraz lista zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.
 1. Postanowienie końcowe:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.

PODSUMOWANIE II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ODDAJ KREW – RATUJ ŻYCIE”

Miło nam poinformować, iż Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie” cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Przystąpiło do niego 30 uczniów z klas I-VIII. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji i Nauki. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie. Głównym celem konkursu było: propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi, jak również wyłonienie najlepszych plakatów promujących krwiodawstwo. Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 21 kwietnia 2023 r. w czasie edukacyjnej konferencji z okazji 5-lecia Klubu HDK „Ostoja” w Łukowie. Mocno trzymamy kciuki za uczestników Konkursu i wszystkim życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak
Aneta Żydek

VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ”

Pięcioro uczniów z naszej szkoły z klas: II „a” i II „c” – zgodnie z Regulaminem wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w ZSP w Gierałtowicach. Cele Konkursu: promocja szkół, w tym świetlic szkolnych, rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej, twórcza wymiana doświadczeń plastycznych oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt. Ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu maju 2023 r. Uczniowie z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników.

Życzę powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak

XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

jjjjjjjj.pngUWAGA KONKURS !!!
XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych - 2023

Poleski Park Narodowy i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch grupach:

 • I - klasy III - V
 • II - klasy VI –VIII
  Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:
 • sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
 • flora i fauna Parku,
 • środowisko geograficzne Parku,
 • ochrona przyrody.

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Etap szkolny odbędzie się 27  marca 2023 roku o godz. 14.25  w sali nr 48
Konkurs na etapie szkolnym odbędzie się w formie pisemnej (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych).
 
Szkoła do kolejnego etapu wytypuje 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Za zajęcie w etapie szkolnym:

 I miejsca    -      ocena celująca *

II i III miejsca   -    ocena bardzo dobra *

Uczniowie, którzy osiągną wynik testu (ponad 50% pozytywnych odpowiedzi) nagrodzeni zostaną plusem (+) za aktywność z przyrody, biologii lub geografii.

Zgłoszenia do etapu szkolnego u p. Marzeny Plewik, p. Moniki Wójcik, p. Anety Żydek i p. Piotra Żuka do 24 marca (piątek).

Regulamin międzyszkolnego Konkursu z okazji Dnia Świętego Patryka

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Uczestnicy:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII
 • każda szkoła typuje maksymalnie 3 uczestników

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;
 • motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
 • poznanie kultury krajów anglojęzycznych;
 • zapoznanie i utrwalanie słownictwa związanego z dniem Świętego Patryka;
 • poznanie ciekawostek dotyczących obchodów dnia patrona Irlandii;
 • zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju słowników, stron internetowych;

Warunki i zasady udziału w konkursie:

 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do dnia 10 marca 2023 r.
 • w zgłoszeniu należy przesłać następujące dane:

-nazwa i adres szkoły

-imię i nazwisko ucznia

-imię i nazwisko opiekuna

 • zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • konkurs odbędzie się 17 marca 2023r o godz. 10:30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • konkurs językowy odbędzie się w języku angielskim, w formie testu wyboru
 • arkusz konkursowy zostanie przygotowany na podstawie informacji o Irlandii i Świętym Patryku,dostępnych na stronach internetowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, np.: https://prezentmarzen.com/blog/dzien-swietego , https://www.britannica.com/topic/Saint-Patricks-Day

Kryteria oceny i nagrody:

 • Organizator powołuje komisję konkursową, która oceni poprawność rozwiązanych testów;
 • wygrywają uczestnicy z największą liczbą punktów;
 • Komisja konkursowa przyznaje 3 nagrody w konkursie;
 • w przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez większa liczbę uczestników, Organizatorzy przeprowadzają wśród tych osób dogrywkę w postaci krótkiego testu prawda/fałsz;

Dodatkowe informacje i uwagi końcowe:

 • Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne;
 • Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy;
 • W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 Organizatorzy: Anna Pac-Smoła oraz Wioletta Rzezak-Wesołowska

Konkurs plastyczny - KAPELUSZ LEPRIKONA

17 marca obchodzimy Dzień Świętego Patryka i z tej okazji ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy kapelusz Leprikona (irlandzkiego skrzata).

REGULAMIN KONKURSU

Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;
 • poznanie kultury krajów anglojęzycznych;
 • kultywowanie tradycji obchodów Dnia Świętego Patryka;
 • poznanie ciekawostek dotyczących obchodów dnia patrona Irlandii;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej szkoły.

 Przedmiot oceny pracy konkursowej:

 • Konkurs polegana wykonaniu przestrzennej pracy plastycznej–kapelusza irlandzkiego skrzata;
 • Dominującym kolorem pracy powinien być kolor zielony;
 • Każdy z uczestników może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną;
 • Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka, zawierająca: imię, nazwisko oraz klasę ucznia;

Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

 • pomysłowość;
 • dobór i wykorzystanie materiałów;
 • estetyka wykonania;
 • samodzielność wykonania pracy;

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do dnia 14 marca 2023 r.. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, pochwałę oraz ocenę bardzo dobrą  z języka angielskiego.

Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dyplom, nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z języka angielskiego.

Prace zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na szkolnej wystawie prac.

Ogłoszenie wyników: 17 marca 2023 r. (czas i miejsce ogłoszenia wyników zostaną podane w późniejszym terminie)

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 Organizatorzy: Anna Pac-Smoła oraz Wioletta Rzezak-Wesołowska

Konkurs historyczny o Powstaniu Styczniowym

     Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Współorganizatorami są Lubelski Urząd Wojewódzki, Województwo Lubelskie oraz Filharmonia Lubelska. Temat konkursu – „ŚLADY POWSTANIA STYCZNIOWEGO - HISTORIA I PAMIĘĆ” - nawiązuje do 160. rocznicy wybuchu walk o wolność Polski.

    Tematyka konkursu obejmuje: miejsca, bohaterów oraz wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, które wywarło wielki wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej naszego narodu w dobie trwających zaborów i braku państwa. Głównym celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia tej bohaterskiej walki Polaków oraz kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych na terenie województwa lubelskiego.

Uczniowie z naszej szkoły przygotują prace w kategorii literackiej - wiersz i w kategorii plastycznej - praca rysunkowa.

Prace można składać u pani Ewy Pietrzyk do 25.02.2023 r.

Zdjęcia>>

III MIĘDZYPRZEDMIOTOWY KONKURS PRZYRODNICZY UCZNIÓW KLAS IV-VI

10 lutego odbył się w naszej szkole III międzyprzedmiotowy konkurs z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas IV-VI. Wzięło w nim udział 12 osób. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu, który składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Aleksander Węgiel kl. 6 „c”

II miejsce - Borys Świątkowski kl. 6 „c”

III miejsce - Mateusz Rachwał kl. 5 „a”

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konkursu.

Aneta Żydek
Marzena Plewik

II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”

cc3f094ea7954bd113508101cbcd495cW związku ze zbliżającym się  Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ogłoszony został II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”.

Odbywa się on pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, NORBERTINUM Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o. i Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz pod Patronatem Medialnym TVP 3 Lublin, Polskiego Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego, Fundacji Kwartalnika Wyklęci i Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w oparciu o świadomość wartości, którym służyli Żołnierze Wyklęci i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie prac konkursowych do pani Ewy Pietrzyk do dnia 22.02.2023 r.