Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

Podsumowanie świetlicowego konkursu pt. „Pocztówka z wakacji”

II edycja świetlicowego konkursu pt. „Pocztówka z wakacji” cieszyła się wielką popularnością uczniów z klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz przedstawienie ich oczami wspomnień związanych z tegorocznymi wakacjami.

I miejsce: Aleksandra Banach kl. I „a”  i Nela Michalak kl. I „d”

II miejsce: Miłosz Wieczorkiewicz kl. I „d”

III miejsce: Kornelia Plewik kl. I „b” i Lena Kowalczyk kl. III „c”

Kilkanaście osób otrzymało wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zdjęcia>>

Beata Jęczeń
Urszula Widelska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek

Wyniki konkursu

Znamy już wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II – papież podróżnik”

Wybranie najlepszych prac okazało się bardzo trudne, gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, powstało wiele wartościowych i pięknych prac.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

W kategorii klas 0 – III

I miejsce -  Anastazja Winiarska kl. I d

II miejsce ex aequo -  Oliwia Wieczerzak kl. I a i Antoni Plewik kl. III d

III miejsce – Natalia Zasada kl. III b

               Wyróżnienia:

Czytaj więcej: Wyniki konkursu

Wyniki konkursu Pocztówka z wakacji

We wrześniu świetlica szkolna zorganizowała drugą edycję konkursu plastycznego pt. „Pocztówka z wakacji”. Cieszył się on wielką popularnością wśród uczniów klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz przedstawienie ich oczami wspomnień związanych z tegorocznymi wakacjami.

I MIEJSCE ex aequo Aleksandra Banach kl. I „a” i Nela Michalak kl. I „d”

II MIEJSCE Miłosz Wieczorkiewicz kl. I „d”

III MIEJSCE ex aequo Kornelia Plewik kl. I „b” i Lena Kowalczyk kl. III „c”

Wyróżnienie otrzymali: Maja Matyjasik kl. I „c”, Kalina Miareczka kl. I „c”, Antonina Osipowicz kl. II „b”, Karol Puchała kl. I „a”, Lena Świątkowska kl.  II „c”.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zaś laureatom gratulujemy!!!

O terminie uroczystego wręczenia nagród i dyplomów uczniowie zostaną poinformowani przez organizatorów. 

Urszula Widelska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek
Beata Jęczeń

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA CAŁOROCZNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 „CZYTELNIK Z PASJĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

1.Do udziału w konkursie zachęca się uczniów kl. 0-III

2.Wymagane – systematyczne wypożyczanie i czytanie książek przez cały rok szkolny.

3.W czerwcu 2023 r. spośród uczniów, którzy będą najaktywniejsi zostanie wybrana PIERWSZA DZIESIĄTKA, a spośród niej – „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2022/2023” z kl. 0-III.

4.Wybrani uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody książkowe   i dyplomy.

5.Ocenie konkursowej podlega aktywności i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:

a) liczba wypożyczonych książek,

b) terminowość oddawania książek przez czytelnika,

c) dbałość czytelnika o wypożyczone książki,

d) kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.

7. Zwycięzcy konkursu (z klas 0-III) otrzymają nagrody, pochwały do dziennika oraz dyplomy.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie.

 Dorota Nowak, Agnieszka Piłat

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem:

„JAN PAWEŁ II – papież podróżnik”

 Podczas trwającego 25 lat pontyfikatu, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając ponad 130 państw i ok.900 miejscowości. Niektóre miejsca odwiedził kilkakrotnie. Poza Włochami papież spędził 588 dni. Oprócz pielgrzymek zagranicznych odbył 145 podróży po Włoszech. Nigdy wcześniej nie zdarzały się tak częste wyjazdy papieży, Jana Pawła II możemy więc nazwać Papieżem pielgrzymem , podróżnikiem – ukażcie ten Jego sposób na szerzenie ewangelizacji w swoich pracach plastycznych.

Cele konkursu:

  • utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o patronie naszej szkoły Ojcu Świętym Janie Pawle II,
  • rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego ,
  • stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu plastycznego ,,Pocztówka z wakacji 2022”

Organizatorzy Konkursu :

Organizatorem Konkursu jest świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach

Cel Konkursu :

- Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych.

Założenia organizacyjne :

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonana pracę.

3. Praca powinna być wykonana techniką dowolną na kartce formatu A4.

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

Warunki konkursu :

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii wiekowej 6-9 lat.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 01.10.2022 r.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. Podpisane prace należy osobiście wychowawcom świetlicy szkolnej: Beacie Jęczeń, Annie Mazurek, Urszuli Widelskiej, Andrzejowi Mazurkowi.

Zasady przyznania nagród :

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.

2. Przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Rozstrzygnięcie wyników konkursu odbędzie się 07.10.2022 r.

5. Rozdanie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez organizatora.

Organizatorzy:
Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Urszula Widelska
Andrzej Mazurek

Wyniki ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla uczniów – LEON

W sesji wiosennej ogólnopolskiego konkursu wiedzy LEON wzięło udział 61 uczniów z klas I-III.

Uczniowie sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zintegrowanych sprawności.

Laureatami konkursu z matematyki są:

Antoni Wójtowicz - 5 miejsce w kraju (kategoria klas III)

Iga Stępniewska - 9 miejsce w kraju (kategoria klas III)

Mikołaj Niemczuk - 8 miejsce w kraju (kategoria klas I).

Gratulujemy sukcesów!!!

Zdjęcia>>

Szkolny koordynator konkursu:

Anna Ambrożkiewicz

KONKURS HISTORYCZNY NA NAJLEPSZEGO HISTORYKA KLAS CZWARTYCH ROZSTRZYGNIĘTY!

8 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs historyczny adresowany do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, który sprawdzał wiedzę obejmującą materiał nauczania dla tej klasy.

Autorami zadań konkursowych były uczennice z klasy VIII D: Oliwia Fiuk, Agata Karwacka, Amelia Kędziora, Wiktoria Król, Zofia Niedziela i Julia Pietrzak.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. Natalia Plewik Kl. IV D
  2. Walczak Maksymilian Kl. IV A
  3. Stachyra Bartłomiej Kl. IV B
  4. Bruno Petlic Kl. IV C (wyróżnienie)

  GRATULACJE !!!

Zdjęcia>>

Opiekun:
Renata Krasula

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W II PÓŁROCZU

W drugim półroczu wzięliśmy udział w Gminnym Konkursie Plastycznym na „Bajeczny Wianek Wielkanocny” dla klas I-VIII pod honorowym patronatem Burmistrza Bełżyc - Pana Ireneusza Łucki - na etapie szkolnym i gminnym.

Koło szachowe działające przy bibliotece wraz z opiekunem - Panią Małgorzatą Maciejewską, uczestniczyło w II Wojewódzkim Turnieju Szachowym o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W drugim półroczu biblioteka szkolna razem ze świetlicą wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Moja wymarzona Złota Rybka” Edycja 2021/22, natomiast z uczniami klasy I „d” w  Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej: „Świat w oczach najmłodszych” - „Przyjaźń barwami malowana” XIX Edycja.

Oprócz tego, uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie dla bibliotekarzy „Biblioteka Bezglutenowa”.   

Przez cały rok szkolny monitorowaliśmy poziom czytelnictwa wśród młodszych uczniów naszej szkoły organizując Całoroczny Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku Szkolnego 2021/2022 - „Czytelnik z pasją”.

Wraz z M-GBP zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Plastyczny dla klas 0 –III: „W świecie utworów Marii Konopnickiej”. 

Oprócz tego, byliśmy pomysłodawcami  bibliotecznych wystawek tematycznych oraz publikacji książkowych : „Dzień Kobiet w bibliotece”, „Światowy Dzień Poezji”, „Wielkanoc”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, Święta Majowe”. 

Ponadto, włączyliśmy się w „Dzień Dinozaura” organizując wraz ze świetlicą zajęcia czytelniczo-plastyczne oraz w „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” organizując tematyczną lekcję biblioteczną w klasie I „b”.

Wraz z klasą I „c” wzięliśmy udział w warsztatach wielkanocnych przeprowadzonych przez Panią Urszulę Pioś.

W II półroczu współpracowaliśmy z kilkoma instytucjami: MGBP w Bełżycach (Mobilna Biblioteka dla zerówek, konkursy), Publiczne Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach (zajęcia świetlicowe z logopedą – Panią Anną Boruch), Stowarzyszenie „Razem dla Bełżyc” (Tydzień Gier Planszowych) oraz z księgarnią LEKTOR.     

 Przez całe II półrocze realizowaliśmy wspólnie ze świetlicą innowację pedagogiczną  z „Bajkoterapii”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć podsumowujących nasze działania.                                    

Zdjęcia>>                                                                                                                                               

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat