Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023”.

Link>>

ZAPRASZAMY DZIECI Z KLAS 0-3 DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „POCZTÓWKA Z WAKACJI”

ZAŁOŻENIA

 Dzieci często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać wszystkim naszym uczniom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć.

Temat jest im bardzo bliski:

Przedstawienie w formie plastycznej swoich wspomnień z minionych wakacji!

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas 0-3 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage.

3. Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm (minimum A 4).

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Prace konkursowe prosimy składać do dnia 24 września 2021 roku w świetlicy szkolnej.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 września 2021 roku.

ORGANIZATORZY:

Anna Mazurek, Beata Jęczeń, Joanna Wapińska

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Multimedialno – Plastycznego o tematyce wielkanocnej

W drugiej połowie kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na „Baranka Wielkanocnego” w formie przestrzennej oraz wielkanocnej prezentacji multimedialnej. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klas 0 – VI. Każda praca była pomysłowa i niepowtarzalna.

Wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych nastąpiło w obecności  V- ce  dyrektor Szkoły – P. Beaty Szymczyk w poszczególnych salach lekcyjnych, z uwagi na reżim sanitarny. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pochwały do dziennika.

Dziękujemy  uczniom za zaangażowanie w konkursie, zaś szczególnie gratulujemy  jego laureatom.

Składamy również serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pomoc w sfinansowaniu nagród dla laureatów i wyróżnionych w w/w przedsięwzięciu.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Beata Jęczeń, Andrzej Pietraś

Konkurs Świąteczny – Wielkanoc - rozstrzygnięty

Konkurs Świąteczny – Wielkanoc - rozstrzygnięty23 uczniów z klas 0-VIII wzięło udział w Szkolnym Konkursie Wielkanocnym - Kartka świąteczna oraz elektroniczna. Głównym celem konkursu było: rozwijanie zdolności twórczych, kształtowanie umiejętności manualnych, kultywowanie tradycji świątecznych.

W dniu 26.03.2021 r. w naszej szkole nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Laureatami konkursu – Kartka tradycyjna - zostali:

I miejsce Natalia Sitarska, Antoni Żuchnik, Marcelina Czajka.

II miejsce Kornelia Dziekanowska, Maja Guz, Daria Złocka

III miejsce Antonina Matyjasik, Stanisław Dębski

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Wieleba, Alicja Roszkiewicz, Antonina Osipowicz, Aniela Choduń, Wiktoria Gałat, Jan Chudzik,  Franciszek Matyjasik.

Laureatami konkursu – Kartka elektroniczna - zostali:

I miejsce Agata Jakubowska, Piotr Jakubowski.

Zdjęcia >>

Ewa Karwowska

Andrzej Pietraś

Szkolny Konkurs Wielkanocny Multimedialno – Plastyczny jest już rozstrzygnięty!!!

Szkolny Konkurs Wielkanocny Multimedialno – Plastyczny jest już rozstrzygnięty!!!28 uczniów z klas 0-VIII wzięło udział w Szkolnym Konkursie Wielkanocnym Multimedialno – Plastycznym na „Baranka wielkanocnego” oraz wielkanocną prezentację multimedialną. Głównym celem konkursu było kultywowanie świątecznych tradycji oraz akcentowanie ich narodowego charakteru.

W dniu 26.03.2021 r. w naszej szkole nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Jury konkursowe dokonało oceny prac uwzględniając następujące kryteria: wkład pracy własnej, pomysłowość oraz staranność wykonania.

Wobec powyższego laureatami konkursu zostali:

I miejsce Aniela Choduń i Maria Czapla

II miejsce Maja Guz i Bartłomiej Gerhand

III miejsce Kaja Garach i Hanna Kwiatkowska

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Gołaś, Natalia Przybysz i Michał Lalak.

Wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi po powrocie uczniów do szkoły. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Gratulujemy laureatom i życzymy wielu sukcesów w konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych!

Zdjęcia >>>

Dorota Nowak

Beata Jęczeń

Andrzej Pietraś

Rozstrzygnięcie konkursu „Rzeźba ze śniegu”

Na konkurs „Rzeźba ze śniegu” wpłynęło 21 zdjęć. Dzieci wykorzystały zimową aurę i stworzyły niezwykłe prace. Przy tworzeniu rzeźb wykazały się pomysłowością i starannością. Powstały wspaniałe budowle, rzeźby zwierząt, a nawet pojazdów.

 

I miejsce – Zuzanna Maj, kl. I c

II miejsce – Jan Józefczak, kl. I b

III miejsce – Alan Dalmata, kl. I c

 

Wyróżnienia:

Aniela Choduń, kl. O d

Natalia Sitarska, kl. I c

Mateusz Wieleba, kl. I a

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia>>

Agata Skurska

Anna Bogusz

Andrzej Mazurek

Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

Regulamin konkursu:

Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z dwóch niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna,
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – III – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas IV – VIII – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 19.03.2021 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie FOX 2021, który zostanie przeprowadzony 20 kwietnia 2021 roku.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Do przeczytania jest również lektura.

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2021:

Kittens (klasy III- IV) - "Sleeping Beauty"

Bunnies (klasy V- VI) - "Ali Baba"

Ducks ( klasy VII- VIII) - "The Mysterious Island"

Wpisowe na konkurs wynosi 10 zł od uczestnika.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na internetowej stronie konkursu: https://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka angielskiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca.

                                                                                                        szkolny opiekun konkursu – Katarzyna Wrońska

Szkolny Konkurs Wielkanocny Multimedialno – Plastyczny

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów z klas 0 – III do udziału w konkursie plastycznym na „Baranka wielkanocnego”, zaś klasy IV – VIII  do wykonania wielkanocnej prezentacji multimedialnej .

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest kultywowanie świątecznych tradycji oraz akcentowanie ich narodowego charakteru.
 2. Zadaniem uczniów z klas 0 – III jest wykonanie dowolną techniką plastyczną baranka wielkanocnego w formie przestrzennej, natomiast uczniów klas IV – VIII wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub innym (maksymalnie 10 stron). Prezentacja powinna zawierać ciekawe animacje, opisy lub informacje oraz życzenia świąteczne (wyłącznie autorskie pomysły).
 3. Każdy uczestnik z klas 0 – III może złożyć tylko jedną pracę konkursową dołączając kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Prezentacja multimedialna powinna być wykonana indywidulanie oraz zawierać imię nazwisko i klasę autora.
 4. Prace plastyczne należy dostarczyć do 23 marca 2021 r. do sali nr 27 lub 28, zaś prezentacje multimedialne należy wysłać na adres poczty mailowej p. Andrzeja Pietrasia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Powołana komisja konkursowa dokona oceny prac uwzględniając następujące kryteria : wkład pracy własnej, pomysłowość i staranność wykonania.
 6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Klasy 0 – III (prace plastyczne) 3 miejsca
 • Klasy IV – VIII (prezentacje multimedialne) 3 miejsca
 1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz pochwałę do dziennika, a laureaci ciekawe nagrody rzeczowe. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2021 r., a informacje o wynikach zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dorota Nowak

Beata Jęczeń

Andrzej Pietraś

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Charytatywny „INNE SPOJRZENIE”

W drugiej połowie lutego uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Charytatywnym „INNE SPOJRZENIE”, zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, którego tematem było wykonanie pracy pt.: „Życie bajką jest”. Głównym celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach. Wysłaliśmy 32 prace wykonane przez uczniów z klas: 0, I „b”, I „c”, I „d”, II „a”, II „b”, III „a”, III „b”, IV „a” oraz VI „d”. Uczestnicy konkursu wykazali się wielką fantazją!

Dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie prac konkursowych i życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Beata Jęczeń

OGÓLOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MOTYLA NOGA”

Uczniowie klas 0 –III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu. Tematem przewodnim konkursu była sylwetka motyla. Konkurs miał za zadanie promować twórczą aktywność młodych plastyków, rozwijać ich wyobraźnię, pomysłowość  oraz abstrakcyjne myślenie. Naszą szkołę reprezentowało ośmiu wielbicieli tych pięknych i wielobarwnych owadów z klas: 0 „b”, 0 „c”. 0 „d”, II „b” oraz II „c”. Prace zostały wykonywane różnymi technikami plastycznymi.  

Dziękujemy za udział  i życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

D. Nowak i B. Zięba