Klasa o najwyższej frekwencji w marcu (kl. IV-VIII)

dzwonek frekwencja

Zgodnie z regulaminem zawartym
Programie podnoszenia frekwencji
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach w kl. IV-VIII,

klasa, która zdobyła najwyższą frekwencję w danym miesiącu, ma prawo do „szczęśliwej karty” tzn. od dnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Klasa, która zdobyła w MARCU najwyższą frekwencję, to tym razem klasa VI „a” (93,86%)

 

GRATULUJEMY!