Warsztaty w ramach programu profilaktycznego „DEBATA”

5 grudnia 2022 r. w klasie VI „c” zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego DEBATA

Warto nadmienić, że DEBATA skupia się  na szeroko rozumianej profilaktyce uniwersalnej, której głównym celem jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na poszukiwaniu pozytywnej alternatywy dla wielu zachowań poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.    

Program adresowany do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Realizacja programu jest zalecana przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), posiada pozytywną opinię ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

Zajęcia trwały 2 godziny dydaktyczne i odbyły się dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Bełżycach - wydziałem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a realizowane były przez doświadczonego trenera.

Zdjęcia>>

Pedagog szkolny - koordynator