XVI. edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

Trzymaj formę

W naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski program edukacyjny "Trzymaj Formę!". To już XVI. edycja tego przedsięwzięcia.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu zycia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.