Pogadanka w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!”

22 lutego 2023 r. w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!” oraz w ramach współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie uczniowie klas V-VIII mieli możliwość uczestniczenia w pogadance edukacyjnej nt. kształtowania nawyków żywieniowych, świadomości konsumenckiej oraz o napojach energetycznych i ich wpływie na młody organizm.

Dla przypomnienia „Trzymaj Formę!” to Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich prozdrowotne nawyki i poszerza ich wiedzę o świecie. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu, propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś - pedagog szkolny