Zajęcia psychoedukacyjne w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Zajęcia psychoedukacyjne

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach uczniowie wybranych zespołów klasowych uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez zaproszonych psychologów. Pracownicy poradni przeprowadzili zajęcia na tematy dot. zdrowia psychicznego i cyberprzemocy.

27.02.2023 r. /poniedziałek/

kl. VI „a”: „Zdrowie psychiczne”

kl. V „a”: „Cyberprzemoc”

6.03.2023 r. /poniedziałek/

kl. VII „a”: „Zdrowie psychiczne”

kl. V „b”: „Cyberprzemoc”