ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który inauguruje miesiąc wiedzy na ten temat. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Jest to doskonała okazja dla nas wszystkich, by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby. Umiejętność otwierania się na to, co inne - zainteresowanie drugim człowiekiem i wsparcie, sprawiają, że osobom ze spektrum autyzmu łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.

Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, ale też w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dźwięk, światło, obraz, smak, zapach, ból czy dotyk. Bardzo często posiadają niezwykłe talenty.

Spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność funkcjonowania osób z autyzmem, inne nasilenie objawów i nieco inny profil objawów. Każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej autyzm wygląda inaczej.

Wspierając osoby z autyzmem, na korytarzu naszej szkoły, umieszczone zostały ulotki informacyjne na temat autyzmu. Podczas zajęć nie zabrakło również ćwiczeń i zabaw sensorycznych, dzięki którym dzieci mogły zrozumieć, że ludzie bardzo różnią się między sobą - wszyscy mają indywidualne zdolności, ale również swoje słabości i ograniczenia.

Akceptujmy siebie nawzajem, wspierajmy się i odnośmy się do siebie z szacunkiem a wszystkim nam będzie żyło się szczęśliwiej!

Prezentacja>>

Zdjęcia>>

Beata Zięba
Anna Rzedzicka
Anna Dyguś
Wioletta Rzezak-Wesołowska