Klasa o najwyższej frekwencji w KWIETNIU (kl. IV-VIII)

dzwonek frekwencja

Zgodnie z regulaminem zawartym

Programie podnoszenia frekwencji
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach w kl. IV-VIII,

klasa, która zdobyła najwyższą frekwencję w danym miesiącu, ma prawo do „szczęśliwej karty” tzn. od dnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Klasa, która zdobyła w KWIETNIU najwyższą frekwencję, to klasa V „a” (96,01%).

 

GRATULUJEMY!