Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

KMP w Lublinie

 

Zapraszamy uczniów

klas VI i VII

na spotkanie z funkcjonariuszami policji
z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, które odbędzie się 11 marca 2020 r. (środa)

Tematem przewodnim prelekcji będą następujące zagadnienia:

  • odpowiedzialność prawna nieletnich,
  • formy demoralizacji, przemoc rówieśnicza,
  • cyberprzemoc,
  • uzależnienia, uzależnienia od Internetu,
  • atak terrorystyczny na szkołę (film 10-minutowy).

 

Harmonogram spotkań dla kl. VI i VII:

Klasy: VI – 8:55–9:40

Klasy: VII – 9:50-10:35

MIEJSCE: (mała sala gimnastyczna)