Instytucje i placówki pomocy Rodzinom

Pomoc rodzinie

 

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY RODZINOM

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b; tel. 81 517 24 68, 81 516 27 52

(pomoc materialna rodzinie: między innymi dotycząca bezpłatnych obiadów w szkole)

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b, tel. 81 517 27 78

(P. publiczna, badania w kierunku dysleksji, badania psychologiczno -pedagogiczne uczniów mających problemy w nauce)

 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. Żołnierzy Niepodległej 1 /dawniej: I Armii Wojska Polskiego/, tel. 81 532-48-22

(P. publiczna, zapisy bez skierowania, pomoc w problemach wychowawczych, w kształtowaniu właściwych relacji między członkami rodziny, pomoc psychologiczna dla rodzin w których występuje problem alkoholowy, przemoc)

 • Poradnia Psychologiczna,

ul. Staszica 22, Lublin; tel. 81 532-85-17

(p. publiczna – potrzebne będzie skierowanie od lekarza ogólnego z zapisaną informacją np. ,,problemy emocjonalne")

 • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji

ul. Plac Litewski 5, Lublin; tel. 81 532-40-31, 81 532-42-78 lub 81 532-63-38 w. 194, 184

(Przewodnicząca: dr Małgorzata Kostka-Szymańska)

 • Prywatna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mgr Ewy Ligięzy

ul. Grottgera 9/1, Lublin; tel. 81 525-01-17, 81 524-37-87

(P. prywatna upoważniona do wydawania opinii o np. dysleksji)

 • Prywatne Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

ul. Mełgiewska 7/9, Lublin; tel. 81 749-32-20

(p. prywatna upoważniona do wydawania opinii o np. dysleksji)

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

ul. Magnoliowa 8, Lublin; tel. 81 747-35-26

(pytać o punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z problemem ADHD)

 • Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie

ul. Montażowa 16; tel. 81 745 10 10

(Poradnia leczenia uzależnień i punkt konsultacyjny MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem)

 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

ul. Probostwo 6A;

 • pierwszy kontakt – umawianie/odwoływanie spotkań, sprawy interwencyjne: tel. 81 466 55 46
 • Telefon Zaufania – całodobowy dyżur psychologiczny: tel. 733 588 900
 • dyżur psychologa pon.-pt. od 7:00 do 19:00; tel. 733 588 600
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji – dla os. z problemem alkoholowym: tel. 81 466 55 47
 • Katolickie Stowarzyszenie - AGAPE

ul. Bernardyńska 5, Lublin; tel. 81 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problemy uzależnień)

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (15-19 lat)

ul. Zakładowa 11a, Lublin; tel. 81 533-84-95

(publiczny)

 • Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji (m.in. sekty)

ul. Królewska 10, Lublin; tel. 81 743-79-84

 • Stowarzyszenie ,,Jestem" - Ośrodek Wspierania Rozwoju

ul. Nałkowskich 107/3u, Lublin; tel. 81 744 77 34

(pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym także osób niepełnosprawnych)

_______________________________________________

 

POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ

 

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Karłowicza 1, Lublin; tel. 532-29-79,532-13-82, pn. – pt.: od 8.00 do 20.00

(P. publiczna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom)

 

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Abramowicka 2, Lublin; tel. 744-22-28, 744-30-61 w. 240, pn. – pt.: 8.00 - 20.00

(P. publiczna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom)

 

 • Katolickie Stowarzyszenie - AGAPE

ul. Bernardyńska 5, Lublin; tel. 81 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problem uzależnień)

 

 • Stowarzyszenie „STOP- pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej i ofiar przemocy w rodzinie,

ul. Towarowa 19, Lublin; tel. 748-38-89 (S. publiczne)

 

 • „SOPRA" Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej

ul. Jutrzenki 6, Lublin; tel. 81 527-53-01

 

 • Stowarzyszenie POSTIS - Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy Pl. Czechowicza 1, Lublin; tel. 81 534-86-61

pn., czw. 13:00-17:00 i wt., śr.10:00-14:00 (dyżury kuratorów sądowych, pomoc prawna, socjalna)

 

 • Bezpłatne porady prawne MOPR

ul. Nałkowskich 114, I Piętro, pokój 30

(w czwartki 15.30 - 17.00)

 

 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

ul. Bazylianówka 44, tel. 747-37-50, 740-36-77

 

 • Dom Samotnej Matki, ul. Bronowicka 3, tel. 748-52-10

_______________________________________________

 

TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

tel. 0-800-200-02 POŁĄCZENIE BEZPŁATNE

pn.- pt: 10:00 - 22:00; sobota, niedziela i święta: 10:00 -16:00

 

 • Policyjny telefon informacyjny (dla wspomagania ofiar przestępstw): 81 535-51-00 (czynny całą dobę)
 • Policyjny telefon informacyjno-konsultacyjny: 81 535-53-30
 • Anonimowa policyjna linia specjalna: 0800-20-148