Rodzic jako wyjątkowy doradca zawodowy

student1

Jest wiele instytucji, które wspierają uczniów w tej ważnej decyzji życiowej i zawodowej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Mobilne Centra Informacji Zawodowej
 • Młodzieżowe Centra Kariery
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Szkolny Ośrodek Kariery
 • Służba zdrowia
 • Firmy i przedsiębiorstwa

Drodzy uczniowie na temat wyboru przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej możecie porozmawiać z:

 • rodzicami/ opiekunami
 • kolegami
 • rodzeństwem
 • członkami dalszej rodziny
 • nauczycielami
 • doradcami zawodowymi
 • psychologami/pedagogami

Rodzic jest wyjątkowym doradcą zawodowym dla swojego dziecka.

 • Rodzice dobrze znają dziecko, jego rozwój, pasje, przemiany fantazji w szersze zainteresowania.
 • Obserwują dziecko w sytuacjach, w których wychowawca, nauczyciel, mogą nie mieć okazji zauważyć predyspozycji (specjalnych umiejętności, wyjątkowych zainteresowań).
 • Dostrzegają dominujące obszary rozwoju (uzdolnienia plastyczne, techniczne, kulinarne etc.).
 • Znają stan zdrowia dziecka.

Działania rodziców pozytywnie wpływają na podejmowanie decyzji.

Rodzic może, a nawet powinien:

 • rozmawiać o przyszłości zawodowej dziecka;
 • pokazywać różne miejsca pracy, ciekawe stanowiska pracy, rozwijające się firmy;
 • uczestniczyć w poszukiwaniu potrzebnych informacji edukacyjno-zawodowych;
 • akceptować dokonane wybory;
 • poznawać (ciągle) swoje dziecko, jego mocne strony, zainteresowania, pasje;
 • wyrabiać motywację do nauki;
 • organizować atrakcyjne/ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego;
 • wykorzystywać nadarzające się okazje do rozmów o przyszłości;
 • pokazywać znaczenie uczenia się przez całe życie;
 • rozmawiać z dzieckiem o jego planach, wspierać spontaniczność, pomysłowość, kreatywność, oryginalność;
 • zachęcać do aktywności w formie wolontariatu bądź pracy na rzecz środowiska lokalnego;
 • pomagać w poznawaniu zawodów i możliwościach dalszego kształcenia;
 • zachęcać do opracowania (współuczestniczyć w opracowywaniu..) alternatywnych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej;
 • pobudzać do rozwijania zainteresowań i pasji;
 • nie ingerować zbyt mocno w samodzielne podejmowanie decyzji.

Rodzic powinien unikać błędów, czyli… :

 • Realizowania rodzicielskich nie spełnionych planów, ambicji.
 • Narzucania pomysłów „dla dobra dziecka i jego przyszłości”.
 • Narzucania wyboru przyszłej szkoły.
 • Unikania rozmów na temat planów i wyborów edukacyjno-zawodowych.
 • Polecania zawodów tylko dlatego, że wydają się dochodowe lub prestiżowe.
 • Zaniżania bądź zawyżania oceny możliwości dzieci.
 • Zniechęcania do wykonywania niektórych zawodów poprzez własne uprzedzenia, brak informacji o współczesnym rynku pracy.
 • Przekazywania mitów, np. że tylko wiedza jest źródłem sukcesu, że tylko ukończenie szkoły wyższej zagwarantuje dobrze płatną pracę.

Na podstawie praktyki zawodowej i materiałów ORE opracowała
mgr Irena Śmiech- pedagog, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach

Źródło:

http://poradnia-belzyce.pl/index.php/aktualnosci/34-rodzic-jako-wyjatkowy-doradca-zawodowy