Harmonogram zajęć rewalidacyjnych realizowanych w szkole - aktualizacja

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

od 1 czerwca 2020 r.

 

Lp.

Klasa

Forma realizacji zajęć

Dzień tygodnia, godzina, sala

1.

0 „a”

zdalnie

 

2.

I „b”

zdalnie

 

3.

I „c”

zdalnie

 

4.

II „a”

w szkole

poniedziałek
8:00-10:00
s. 12

5.

II „d”

zdalnie

 

6.

II „d”

zdalnie

 

7.

III „b”

zdalnie

 

8.

IV „a”

zdalnie

 

9.

IV „a” ucz. 1

w szkole

poniedziałek
10:30-12:30
s. 12

10.

IV „a” ucz. 2

zdalnie

 

11.

V „a”

w szkole

środa
9:00-11:00
s. 12

12.

V „e”

zdalnie

 

13.

VII „a”

zdalnie

 

14.

VII „b”

zdalnie

 

15.

VII „b”

zdalnie

 

16.

VII „c”

zdalnie/PP-P