Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe. Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy też w innych sytuacjach społecznych. Niektóre dzieci mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety.
Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne. Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci do innych, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym pragnie mówić.

http://www.mutyzm.org.pl/czym-jest-mutyzm/

https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/mutyzm-wybiorczy-informacje/