Majowe święta narodowe

Młodzi historycy z naszej szkoły uczestniczyli w majowych świętach narodowych.

2 maja wzięli udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia przeszli ulicami Bełżyc z biało-czerwoną flagą, która była niesiona przez uczestników marszu. W ten sposób uczczono Biało-Czerwoną, która jest jednym z symboli państwowych i oficjalnym znakiem symbolizującym suwerenność państwa.

3 maja społeczność naszej szkoły, w tym reprezentanci kółka historycznego uczestniczyli  w patriotycznej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 1791 roku na Sejmie Czteroletnim uregulowano ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów i wprowadzono w życie obowiązującą ustawę zasadniczą państwa. Rzeczypospolita stała się  monarchią konstytucyjną. Konstytucja ta obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, ale była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Zdjęcia>>