NIEPODLEGŁA

„Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły”.

       Żyjemy w czasach niepodległej Polski. Wolność, nie została nam ofiarowana, była wywalczona przez pokolenia Tych, którzy żyli przed nami. Wszyscy tworzymy naszą Ojczyznę i jesteśmy odpowiedzialni za jej przyszłość.

 11listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został naczelnym Dowódcą wojsk polskich. Tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim. Następnie wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z ziem polskich i rozbrojono w nocy ich garnizon stacjonujący w Warszawie. Po 123 latach zaborów odradzało się państwo polskie. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski. Dzień ten jest wyjątkowy dla każdego Polaka. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień uczestnicząc w regionalnych obchodach odzyskania wolności przez Polskę, reprezentując społeczność szkoły w raz z Pocztem Sztandarowym.

Zdjęcia>>