Żołnierze Niezłomni

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS. Propaganda Polski Ludowej,  nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polegał  na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec władzy komunistów . Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej. W ostatnich latach przywracana jest pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Narodowe święto Żołnierzy Wyklętych stało się tradycją. Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.