Uczniowie naszej szkoły oddali hołd miejscowym Bohaterom

Uczniowie naszej szkoły oddali hołd miejscowym BohateromUczniowie naszej szkoły uczestnicząc we mszy świętej i prezentując program słowno – muzyczny przybliżyli historię naszego miasta z czasów niemieckiej okupacji. W ten sposób  oddali hołd miejscowym Bohaterom i przypomnieli  wydarzenia , które bezpośrednio dotknęły  mieszkańców naszego miasta i okolic w 1944 roku.

W czasie okupacji niemieckiej  mieszkańcy  Bełżyc  oraz okolicznych miejscowości , w tym Podola angażowali się w walkę z okupantem. Podole  stanowiło bazę zaopatrzeniową dla lotnych oddziałów partyzanckich. Wielu mieszkańców Bełżyc i okolic  było zaangażowanych w pomoc partyzantom. Znajdowały się tu magazyny broni, amunicji oraz żywności . W naszej okolicy  kwaterowały liczne oddziały partyzanckie.

Pamiętny 24 maja 1944 r. dla Podziemnego Państwa Polskiego był dniem  dramatu. Niemcy  o świcie przeprowadzili pacyfikację wsi Podole i dokonali aresztowań w Bełżycach. Hitlerowcy przeczesując zabudowania aresztowali wszystkich napotkanych mężczyzn, grupując ich w posesji  pana Andrzeja Krekory, po czym zaczęli wyczytywać z ustalonej przez konfidentów listy nazwiska podejrzanych o przynależność do partyzantki. Następnie Niemcy zabrali 16 mieszkańców Podola do gmachu Gestapo w Lublinie mieszczącego się przy ul. Uniwersyteckiej. Stamtąd trafili do więźnia na lubelskim zamku.  Byli tam bici i torturowani. Po 2 tygodniach zapadł rozkaz,  aby rozstrzelać ich wspólnie z aresztowanymi mieszkańcami Bełżyc.  Egzekucja miała się odbyć w sposób pokazowy, na oczach mieszkańców naszego miasta, tak,  aby to krwawe i brutalne wydarzenie było  przestrogą dla innych.

Tak oto brzmiały słowa rozkazu - Na mocy rozkazu  Hansa Waltera Linka, zastępcy  komendanta policji bezpieczeństwa dystryktu lubelskiego dwudziestu trzech mężczyzn – mieszkańców Bełżyc i okolic zostaje skazanych na najwyższy wymiar kary –śmierć przez  rozstrzelanie. Wyrok zostanie wykonany w północnej części bełżyckiego  Rynku obok kamienicy nr 30. Żandarmeria niemiecka rozstrzela w 23 Polaków przywiezionych z Zamku Lubelskiego w dniu 09.06.1944r. Odwołanie od powyższego rozkazu nie przysługuje.  

9 czerwca z Lublina do Bełżyc wyruszyła ciężarówka z 23 ( dwudziestoma trzema) skazańcami i eskortą. Na bełżyckim rynku, w miejscu,  gdzie dziś stoi pomnik – Matki Bożej Partyzanckiej, wykonana została egzekucja. Z życiem uszedł tylko jeden mężczyzna. W egzekucji wykonanej przez Niemców w dniu 9 czerwca 1944 r. w Bełżycach. Rozstrzelanych zostało 23 więźniów.  Wśród nich byli żołnierze AK i ludność cywilna, która wspierała partyzantów w walce z Niemcami.

Zdjęcia>>