Regionalizm

Porządkowanie grobu

Młodzi historycy z naszej szkoły uporządkowali historyczny – rodzinny grób Państwa Brzezińskich, który jest pod opieką naszej szkoły. Uczniowie posłuchali też opowieści na temat braci Ignacego i Franciszka Brzezińskich, którzy utworzyli nowy ośrodek bełżyckich dóbr ziemskich. W końcu XIX wieku dwór przejęła rodzina Zarańskich z pobliskiego Matczyna. W 1918 majątek bełżycki został rozparcelowany, dwór przeszedł na własność państwa. W 1922 obiekt adaptowano go na mały szpital.

Zdjęcia>>

Zwiedzanie Zamku

Młodzi historycy na zajęciach Koła Regionalnego odwiedzili Bełżycki Zamek. Poznali jego ciekawą historię i podziwiali pozostałe elementy historycznej budowli. Zamek został wzniesiony prawdopodobnie przed 1416 rokiem. W 1417 roku Bełżyce otrzymały prawa miejskie. W tym czasie właścicielami Bełżyc byli Pileccy herbu Leliwa. W 1446 roku odbył się tu zjazd szlachty polskiej związany z wyborem Kazimierza Jagiellończyka na króla. W XVI wieku włości należały do Orzechowskich, a w końcu tego wieku w zamku urządzono szkołę i zbór arian. Na przełomie XVIII i XIX wieku zamek został opuszczony, a w 1829 roku rozebrano umocnienia i, wykorzystując pozostałości zabudowań zamkowych, wzniesiono tu browar i gorzelnię. W czasie drugiej wojny światowej w budynkach browaru ulokowano mleczarnię. W istniejących zabudowaniach zachowały się dolne partie murów zamkowych z kolebkowymi sklepieniami.

Zdjęcia>>

Oddali hołd Bohaterowi Powstania Styczniowego

Młodzi  historycy z naszej szkoły odwiedzili  grób Powstańca Styczniowego walczącego o wolność  Polski, o polską wiarę, język i ziemię. Bohater ten miał szczęście i doczekał czasu – wolnej Polski. Zmarł w 1926 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

157 lat temu, dokładnie 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Zdjęcia>>

Palenie zniczy na grobach narodowych bohaterów

Młodzi historycy z naszej szkoły oddali hołd polskim, miejscowym bohaterom, którzy walczyli o wolność Polski i poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Modlitwa, zaduma nad mogiłami oraz palenie zniczy, to wyraz pamięci , szacunku i czci dla Tych, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej Polsce.

Zdjęcia>>

Regionalne spotkanie i zabawy integracyjne w centrum miasta

W tym tygodniu  miało miejsce wyjątkowe spotkanie uczniów uczestniczących w historycznych zajęciach. Z racji przypadającego w tym terminie Dnia Nauczyciela miło i wesoło upływał czas . Uczniowie doskonale bawili się na placu zabaw. Integracja zespołu młodych historyków odbyła się  w atmosferze żartów, zabaw i degustowania słodkości.

Zdjęcia>>

IV Rajd Żołnierzy Niezłomnych

W dniach 13-14 września uczniowie z koła regionalnego i harcerze uczestniczyli w rajdzie pamięci ku czci bohaterów walczących o wolność Polski. Uczniowie przeszli miejscami walk oddziałów Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w latach 1944 -1952 na ziemi powiatu puławskiego. Rajd odbył się na trasie Puławy – Klementowice – Buchałowice – Kurów.

To historyczne  wydarzenie odbyło się pod honorowym  patronatem  - Instytutu Pamięci Narodowej , Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERAZ z Puław. Komendantem rajdu był Pan Grzegorz Filipek.

Zdjęcia>>

Porządkowanie historycznych mogił

Młodzi historycy uporządkowali zabytkowy grób będący pod opieką naszej szkoły. Mogiła pochodzi z XIX wieku i spoczywają w niej członkowie rodziny państwa Brzezińskich.

Zdjęcia>>

Spotkanie ze świadkiem historii

Podczas zajęć koła historycznego uczniowie naszej szkoły odwiedzili pana Marka Celeja – dziadka ucznia naszej szkoły – Adama Celeja. Pan Marek opowiedział  nieznane, ciekawe historie związane z dziejami naszego miasta. Były to przekazy ustne taty i dziadka pana Celeja, które opowiadano w jego rodzinnym domu. Wydarzenia dziejowe dotyczyły czasów I i II wojny światowej. Uczniowie dowidzieli się o przemarszu wrogich wojsk przez Bełżyce, ich stacjonowaniu na naszym terenie i o odkryciu wykopaliska ziązanego z pobytem wojsk austriackich w naszym mieście.

Zdjęcia>>