Projekt eTwinning „Coins of Culture”

W bieżącym roku szkolnym uczestnicy zajęć rozwijających kreatywność w zakresie języka angielskiego realizują projekt eTwinning „Coins of Culture”. W tym międzynarodowym projekcie biorą udział uczniowie z dziewięciu europejskich szkół z Włoch, Chorwacji, Słowacji, Rumunii, Turcji i Polski. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej historii pieniądza, a także wiadomości o unii monetarnej i ekonomicznej w obrębie Unii Europejskiej. Efektem prac projektowych są nowe monety euro zaprojektowane i wykonane przez uczniów, w których wykorzystano symbole narodowe danego kraju i opisano tak, aby pozostali uczestnicy projektu mieli świadomość, dlaczego są ważne dla obywateli danego państwa i jaki wkład mogą wnieść do symboliki Unii Europejskiej. Kolejnym celem projektu jest używanie języka angielskiego jako języka komunikacji, a także rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy historycznej, kulturowej, świadomości międzykulturowej i poznawanie oraz używanie narzędzi ICT.

Na początku prac projektowych uczniowie zapoznali się z netykietą i zasadami bezpieczeństwa w sieci oraz poznali, jak zbudowana jest strona internetowa projektu na platformie ESEP. Zostały im założone konta w celu swobodnego dostępu do strony internetowej projektu.

Następnym krokiem było przedstawienie siebie i swoich zainteresowań. Do tego celu nasi uczniowie używali aplikacji Voki, a swoje posty zamieszczali na specjalnie przygotowanym do tego Padlecie.

Kolejnym zadaniem było przedstawienie swoich miast i szkół. Z Bełżycami zapoznaliśmy naszych partnerów przy pomocy Canvy: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/coins-culture/twinspace/pages/introducing-our-schools-and-cities , a o szkole nagraliśmy film: https://drive.google.com/file/d/19ZsrbHvnJCBfu1qoyKFrWy3TeFJ6z__r/view?usp=sharing

Następny etap prac projektowych to wyszukiwanie informacji o walucie euro i o unii monetarnej UE. My byliśmy odpowiedzialni za krótki opis monet i banknotów euro oraz za informacje o tym, które z państw europejskich przyjęły tę walutę:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/coins-culture/twinspace/pages/history-money-and-european-monetary-union

W styczniu decydowaliśmy o wyborze symboli, które są charakterystyczne dla naszego kraju (mogły to być miejsca, budynki, osoby itd.) i mogłyby się znaleźć na monetach euro. Zdecydowaliśmy o wyborze: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II, symbolu Polski walczącej, Puszczy Białowieskiej, hymnu Polski, Syrenki Warszawskiej i kotylionu z barwami narodowymi. Następnie wykonywaliśmy projekty – szkice monet z tymi symbolami. Aż wreszcie wykonaliśmy nasze monety, wykorzystując do tego różne materiały i techniki: glinę, modelinę, długopis 3D: https://docs.google.com/presentation/d/12dHgULT4LHwjs9bsjb2JaPjCfmiuSoqg9Oa-xdbiaMs/edit?usp=sharing

W planach jest jeszcze quiz o symbolice znajdującej się na monetach przygotowanych przez różne zespoły, który mamy rozwiązywać podczas spotkania online.

Powstało również wspólne logo projektu z monetami 1 euro wykonanymi przez zespoły z poszczególnych krajów.

Zdjęcia>>

Urszula Pawłowska