Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu czerwcu 2021 r. wynosi:

15 dni x 4,50 zł = 67,50 zł

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10.06.2021 r.

Za nieterminowe wpłaty będą doliczone odsetki ustawowe

 

Wpłaty za obiady dokonuje się tylko przelewem na konto szkoły do 10 każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

nr konta 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który jest płatność

Opłata za m-c:

- listopad 2020 r.

-dla zerówek wynosi 85,50 zł

-dla klas 1-3 wynosi 18 zł

-grudzień 2020 r.

- dla zerówek wynosi 67,50 zł

- Styczeń 2021 r. - 45 zł

- Luty 2021 r. - 90 zł

- Marzec 2021 r. - 103,50 zł

- Kwiecień 2021 r.

-dla zerówek wynosi 45 zł

- Maj 2021 r. - 76,50 zł