Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu styczniu 2022 r. wynosi:

kl. 0

19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł

kl. 1-8

13 dni x 4,50 zł = 58,50 zł

kl. 1-8

(Jeżeli rodzic płacąc za grudzień odliczył 3 dni nauki zdalnej)

16 dni x 4,50 zł = 72 zł

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10.01.2022 r.

Za nieterminowe wpłaty będą doliczone odsetki ustawowe

 

Wpłaty za obiady dokonuje się tylko przelewem na konto szkoły do 10 każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

nr konta 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który jest płatność