5 GRUDNIA

"Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie,

doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał."

Jan Paweł II, Watykan 5.XII.2001 r.

W tym szczególnym dniu składam wszystkim uczniom – Wolontariuszom naszej szkoły serdeczne życzenia, aby Wasza działalność na rzecz wspólnego dobra była źródłem radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji.

Opiekun wolontariatu:

A. Ambrożkiewicz