Aktualności

Kursy autobusowe – rok szkolny 2023-2024 (zmiana od 11.09.2023)

Przywozy:

Wierzchowiska – 7.00

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 7.00

Odwozy:

Poniedziałek , Wtorek:

Wierzchowiska – 15.20

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 15.20

Środa, Czwartek, Piątek:

Wierzchowiska – 14.30

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 14.30

 O wszelkich zmianach informacja będzie ukazywać się na bieżąco na stronie szkoły.

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach tradycyjnie włączyła się do akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku z okazji 182. urodzin Elizy Orzeszkowej cała Polska czyta „Nad Niemnem”. 

Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek przy polskim stole. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – napisał prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym liście zachęcającym do wspólnej lektury.

Zdjęcia>>

Krystyna Weiss
Agnieszka Piłat
Dorota Nowak
Andrzej Pietraś

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyło się na hali sportowej CKFiS w Bełżycach. Na początku odśpiewaliśmy Hymn Państwowy oraz Hymn Szkoły. Następnie Pani Dyrektor Lucyna Sobczak powitała wszystkich Gości, Uczniów oraz Rodziców. Podczas tego wydarzenia Burmistrz Miasta i Gminy Bełżyce Pan Ireneusz Łucka wręczył Akt Powierzenia Stanowiska Dyrektora Pani Lucynie Sobczak oraz rozdał akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom naszej szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 do naszej szkoły będzie uczęszczało łącznie 673 uczniów w tym 100 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych i 573 uczniów w klasach 1-8 w dwudziestu sześciu oddziałach.

Zdjęcia>>

Kursy autobusowe

Kursy autobusowe – 04.09.2023 (poniedziałek) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2023-2024

Przywozy:

Wierzchowiska – 8.00

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 8.00

Odwozy:

Bezpośrednio po uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego

Kursy autobusowe – 05-08.09.2023 (wtorek, środa, czwartek, piątek)

Przywozy:

Wierzchowiska – 7.00

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 7.00

Odwozy:

Wierzchowiska – 14.30

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 14.30

O wszelkich zmianach informacja będzie ukazywać się na bieżąco na stronie szkoły.

Przydział sal na spotkania uczniów z wychowawcami 04.09.2023 r.

klasa

Wychowawca

sala

0a

p. Ewa Karwowska, p. Beata Jęczeń

27

0b

p. Paulina Janik, p. Anna Rumińska

5

0c

p. Klaudia Majewska

28

0d

p. Anna Bogusz

20

1a

p. Agata Ćwiklińska

17

1b

p. Beata Zięba

24

1c

p. Aleksandra Mirosław

10

2a

p. Beata Król

22

2b

p. Magdalena Lewandowska

6

2c

p. Edyta Anasiewicz

23

2d

p. Katarzyna Zygo

21

3a

p. Anna Marcewicz

11

3b

p. Elżbieta Gontarczyk

16

3c

p. Anna Chojnacka

14

3d

p. Anna Ambrożkiewicz

15

4a

p. Ewa Pietrzyk

40

4b

p. Jarosław Górka

34

4c

p. Anna Pac-Smoła

36

4d

p. Ewelina Gajowiak

38

5a

p. Anna Woźniak

37

5b

p. Anna Wójtowicz

29

5c

p. Marzena Gąska

44

6a

p. Michał Dyguś

mała sala gimnastyczna

6b

p. Urszula Pawłowska

39

6c

p. Urszula Sobiepan

49

6d

p. Anna Chawrylak

30

7a

p. Krystyna Weiss

46

7b

p. Katarzyna Brewczak

41

7c

p. Aneta Żydek

43

8a

p. Paulina Pańko

48

PAMIĘTAMY🇵🇱🇵🇱 1 SIERPNIA 1944 WARSZAWA

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 01. 08. 1944 roku - było zbrojnym wystąpieniem  przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową, gdyż Polacy chcieli wypędzić Niemców ze swojej stolicy. Walka miała trwać kilka dni, a jednak toczono bój przez 63 dni – określanych mianem chwały.

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami brali udział w ogólnopolskich uroczystościach rocznicowych tego wydarzenia i przebyli szlaki „miejsc uświęconych krwią Polaków – Bohaterów”.

Młodzi historycy wyśpiewali też powstańcze dzieje, uczestnicząc w koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Byliśmy tam, aby oddać hołd obrońcom wolności, którzy w heroiczny sposób oddawali swoje życie dla Polski, dla Warszawy.

Serdecznie dziękujemy naszym władzom samorządowym - burmistrzowi Bełżyc panu Ireneuszowi Łucce i zastępcy burmistrza pani Annie Ostasz za dofinansowanie naszego wyjazdu do Warszawy. Miło było nam też uczestniczyć w spotkaniu z delegacją z Bełżyc  w mieście stołecznym, ogarniętym świątecznym i wyjątkowym nastrojem wspomnień z tamtych lat.

 

Zdjęcia>>

Podkategorie