Program "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"

W roku szkolnym 2020/2021 w II półroczu uczniowie klasy III c brali udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" pod patronatem Fundacji Szkoła na Widelcu. Program ,,Dobrze Jemy” jest poświęcony w całości tematyce związanej z edukacją żywieniowo-kulinarną. Zgodnie z założeniami projektu, realizacja działania skupiona była na edukacji żywieniowej, zwiększaniu świadomości społeczeństwa i promowaniu zdrowego trybu życia. Na stronie organizatora znajdowały  się scenariusze zajęć, filmy, karty pracy, które posłuży  do przeprowadzenia zajęć.

My wykonaliśmy:

Realizując projekt dzieci miały możliwość wykonania samodzielnie zdrowych past na kanapki, wymyślonych przez siebie śmiesznych zwierzaków, posmakować ich, propagując w ten sposób zdrowy styl odżywiania.

Nasze działania możne zobaczyć na  :  https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/dzialania-szkol/

Anna Ambrożkiewicz

,,KOKOSZA, GROSZ DO GROSZA”- EDUKACJA FINANSOWA W NASZEJ SZKOLE

Nigdy nie jest za wcześnie na naukę o rozporządzaniu pieniędzmi i podstawach ekonomii. Przekonało się o tym kilka tysięcy uczniów szkół podstawowych z całej Polski (m.in. uczniowie klasy 3 c naszej szkoły) zgłębiających te zagadnienia pod czujnym okiem sympatycznej kurki, patronki projektu finansowego „Kokosza, grosz do grosza”. O korzyściach płynących z oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka.  Czym jest pieniądz, skąd bierze się jego wartość i w jaki sposób można pomnażać oszczędności? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczniowie realizując projekt w okresie październik 2020 - maj 2021r. Celem projektu była edukacja finansowa dzieci w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie poznali  funkcję i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Program  pokazał im również, w jaki sposób być bardziej gospodarnym i jak efektywnie pomnażać zaoszczędzone pieniądze. Dzięki tej wiedzy uczniowie  dowiedzieli się, w jaki sposób mogą realizować swoje marzenia.

Na koniec uczniowie wypełniali test ze zdobytej wiedzy. Najlepsi otrzymali od organizatora Kokoszy upominki, a szkoła certyfikat wdrażania edukacji finansowej.

Projekt „Kokosza, grosz do grosza!” został zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz

Piknik kl. IVa

Wreszcie spotkaliśmy się w szkole po kilku niełatwych miesiącach nauki zdalnej, która była dla wszystkich dużym wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw potrzebie odbudowywania relacji rówieśniczych i korzystając z pięknej pogody, 18. czerwca klasa IV a urządziła piknik. Skorzystaliśmy z zaproszenia rodziców Bartka, którzy udostępnili nam swój ogród i spędziliśmy bardzo przyjemny dzień na świeżym powietrzu. Był to świetny czas zabawy i odpoczynku.

Zdjęcia>>

Krystyna Weiss

Spacerkiem po Skansenie …

W piękny czerwcowy dzień uczniowie klasy 2a udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Miejsce to jest jednym z większych muzeów skansenowskich w Polsce. Prezentowane tu zabytki architektury usytuowane są w malowniczym krajobrazie i utrwalają wizerunek dawnych wsi, dworów i miasteczek z cechami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny. Wzbogaceniem i uzupełnieniem ekspozycji muzealnej są uprawy rolne i ogrodnicze, zwierzęta hodowlane oraz obecność dzikiej fauny i flory.

Niewątpliwą atrakcją naszego pobytu w Skansenie były zajęcia edukacyjne połączone z pokazem ginących zawodów. Uczniowie mieli okazję „przyjrzeć się” pracy młynarza, kowala czy bednarza.

Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń, przyczyniła się do rozwijania pasji i wrażliwości na piękno, które w Muzeum Wsi Lubelskiej dostępne jest na wyciągnięcie ręki ….

Zdjęcia>>

 

wychowawca klasy 2a – Katarzyna Zygo

opiekun – Dorota Nowak

Przedwakacyjna wizyta na Zamku Rycerskim

Wakacje tuż, tuż… Dnia 17.06.2021r. w słoneczny poranek uczniowie z klasy II „a” i II „b” wyruszyli wraz z opiekunami na pieszą wycieczkę na Zamek w Bełżycach, który obecnie jest własnością rodziny Figurów. Dzieci z zaciekawieniem słuchały historii snutych przez kustosza – p. Ryszarda Figurę o pozostałościach zamku rycerskiego, poznały historię Bełżyc (m.in. królów polskich przebywających na zamku) oraz miejscowości ówcześnie należących do Gminy Bełżyce. Zwiedziły także pomieszczenia wewnątrz budynku, w których na szczególną uwagę zasługują ozdobne łuki na ścianach (tzw. sklepienia kolebkowe z lunetami) w dolnych pomieszczeniach i przy wejściu. Uczniowie wysłuchali historii o zamkowych duchach. Mieli okazję by z bliska obejrzeć: miecze, topór, szable, bagnety, kosy, łopatę „czarownicy” a także holenderskie drewniaki – „saboty”. Zwróciły uwagę na wiekowe liczydło, żelazko z duszą, telefon czy też adapter. Ponadto, najbardziej odważni przymierzali hełmy, którymi posługiwali się żołnierze. Na zakończenie wycieczki zadowoleni uczniowie ochoczo stanęli do zdjęć z bohaterami zamku (wcielili się w rolę księżniczki i rycerza) oraz z kustoszem Bełżyckiego Zamku.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Ryszardowi Figurze za przekazanie naszym uczniom historii dziejów Bełżyc.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Katarzyna Zygo, Beata Król

Piesza wycieczka na punkt widokowy w Bełżycach

Uczniowie klasy III c lubią aktywnie spędzać czas i dlatego też, w piątkowy ranek 18.06.2021 r. udali się na pieszą wycieczkę polami na najwyższe wzniesie w Bełżycach - punkt widokowy. Jest to wyjątkowe miejsce, z którego można podziwiać panoramę Bełżyc i najbliższej okolicy. Dzieci z ogromną radością podziwiały przepiękne krajobrazy.  Mimo dużego zmęczenia wszystkim dopisywał dobry humor. 

To był bardzo udany i piękny dzień!

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz

W prezencie dla taty

 

23 czerwca to Dzień Ojca - z myślą o tym święcie uczniowie klas czwartych przystępowali do pracy nad akwarelą oprawionę we własnoręcznie wykonaną ramkę.

Zatem wraz z uczniami klas czwartych życzymy wszystkim Tatusiom wszystkiego najlepszego, a wszystkich zapraszamy do podziwiania efektów ich pracy!

Kawiarenka Literacka

W tym roku szkolnym pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie kolejnej edycji Kawiarenki Literackiej w jej dotychczasowej formie, dlatego uczniowie z koła teatralnego postanowili zmierzyć się z twórczością  romantycznego wieszcza i uczestniczyli w projekcie pt. „W świecie ballad Adama Mickiewicza”.

Opracowali scenariusze do wybranych ballad, przygotowali oprawę muzyczną, prezentacje i nagrali filmy, a wszystko to w kawiarnianej atmosferze zorganizowanej w warunkach domowych. Zaprezentowane zostaną udramatyzowane wersje  ballady: „Romantyczność”, „Lilije” oraz „Świtezianka”.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły i wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wyników pracy  koła teatralnego oraz zagłębienia się w nastrojowy, pełen grozy i cudowności świat ballad. Myślę, że będzie to również świetna powtórka przed egzaminem z języka polskiego w przyszłym roku szkolnym.

Anna Stawińska

WYCIECZKA DO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

WYCIECZKA DO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGOW Dniu Dziecka uczniowie klasy III c udali się na wycieczkę turystyczno-edukacyjną do Poleskiego Parku Narodowego.  W Urszulinie rozpoczęliśmy naszą wędrówkę  nowootwartą ścieżkę dydaktyczną „Czahary”. Przez około dwie godziny wędrowaliśmy po malowniczych torfowiskach niskich Bagna Budnów, gdzie podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy i słuchaliśmy o ochronie roślin i zwierząt tam występujących. Po takich przygodach młodym miłośnikom przyrody bardzo smakowały samodzielnie upieczone w ognisku kiełbaski.

Na koniec pobytu w parku chętni mogli zakupić pamiątki.

Niewątpliwie wycieczka była wspaniałą lekcją przyrody, ekologii i niezapomnianą przygodą.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Mały Miś w Świecie Wielkiej LiteraturyW bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 0d wzięli udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Zrealizowano cztery moduły: Książki dzieciństwa – rozwijający kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; Mały Miś w świecie emocji – rozwijający inteligencję emocjonalną dzieci oraz kompetencje osobiste i społeczne; Misiowe laboratorium „czterech żywiołów” – rozwijający kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; Mały Miś i supertajny projekt. Uczniowie z zaangażowaniem realizowali poszczególne moduły poprzez zabawę, tworzenie plakatów, wykonywanie doświadczeń i prac plastyczno-technicznych. Za każdy zrealizowany moduł klasa otrzymała certyfikat, zaś za zrealizowanie czterech modułów szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki.

Zdjęcia>>

Beata Zięba

Podkategorie