CHÓR GAUDIUM

CHÓR GAUDIUM Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach powstał w 2017 r., śpiewają w nim dzieci z klas 0-3. Gaudium występował podczas szkolnych uroczystości np.: z okazji Dnia Patrona szkoły, z okazji Dnia Dziecka czy Międzynarodowego Dnia Muzyki w świetlicy szkolnej, z okazji Dnia Otwartego dla przedszkolaków jak również w czasie koncertów kolędowych. Chór prezentował się także poza szkołą - podczas Koncertów Familijnych w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach (2018, 2019), na Stadionie Miejskim z okazji Dni Bełżyc (2019, 2022, 2023), w Lublinie podczas Wojewódzkich Prezentacji Chóralnych Projektu „Śpiewająca Polska” (2021 - 2024). Gaudium często występuje wspólnie ze starszym chórem szkolnym Gaudeamus złożonym z uczniów klas 4-8. Zajęcia z chóru obejmują: zbiorową emisję głosu, elementy rytmiki, naukę piosenek jednogłosowych, naukę tańców integracyjnych, zabawy umuzykalniające. Zespołowa praca ćwiczy koncentrację i uwagę, wzajemne słuchanie, uczy pracy w grupie, odpowiedzialności za wspólne zadania, daje poczucie przynależności. Repertuar chóru obejmuje współczesne utwory dla dzieci takich autorów jak: Dorota Gellner, Leon Sęk, Maciej Papierski z muzyką Krystyny Kwiatkowskiej, Włodzimierza Korcza, Jana Krutula, Jerzego Wasowskiego i innych. Dotychczasowe osiągnięcia chóru to: II Nagroda w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach (2023) i Złote Pasmo w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (2023).

54525607 2293952517539644 5185736722847105024 o

Od 2020 r. zespół uczestniczy w ogólnopolskim innowacyjnym edukacyjno-artystycznym Projekcie Akademii Chóralnej - „Śpiewająca Polska”, koordynowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (https://www.nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska). W regionie lubelskim, w Projekcie bierze udział ok. 30 chórów szkolnych (https://pl-pl.facebook.com/spiewajacapolskalublin/). Celem Projektu jest upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej, rozwój chórów szkolnych i podniesienie ich poziomu wykonawczego. Zakwalifikowane chóry biorą udział w obligatoryjnych konkursach chóralnych, wspólnych koncertach chórów, warsztatach dla dyrygentów oraz w innych muzycznych inicjatywach. W tegorocznej edycji funkcjonowania Projektu chór Gaudium został zakwalifikowany do kategorii B - „chóry jednogłosowe uczniów szkół podstawowych (klas 1-4)”.

Założycielem i dyrygentem chóru jest Marzena Goc, absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przeszłości współpracowała jako korepetytor z lubelskimi zespołami: chórem chłopięcym „Słowiki Lubelskie” (2003-2007), chórem dziewczęcym „La Musica” (2011-2013), licealnym chórem „Kantylena” (2010 i 2011 - podczas wakacyjnych zgrupowań), a także założyła i prowadziła młodzieżowy chór mieszany „Amabile” w ramach programu „Śpiewająca Polska” (2006-2011). W 2012 roku otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział Lubelski.

podziekowanie csk

Karczmiska Gaudium

Pulawy GaudiumGaleria:

1. Galeria - Noworoczny Koncert Kolęd - 19.01.18

2. Galeria - I Koncert Familijny w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach - 14.04.18

3. Galeria - Dzień Patrona szkoły - 16.10.18

4. Galeria - II Koncert Familijny w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach - 23.03.19

5. Galeria - Dni Bełżyc (fot. Agnieszka Winiarska) - 16.06.19

6. Galeria - Dzień Patrona szkoły (fot. Agnieszka Winiarska) - 16.10.19

7. Galeria - Koncert Jesienny w świetlicy - 05.11.20

8. Galeria - Zdalnie i nie tylko - 2020

9. Galeria - Koncert w świetlicy szkolnej (fot. Beata Jęczeń, Dorota Słotwińska) - 21.10.21

10. Galeria - Prezentacja Chórów Akademii Chóralnej - Śpiewającej Polski w Lublinie (fot. DWBogucki Foto Wideo-Dorota Bogucka) - 23.10.21

11. Galeria - Koncert Świąteczny dla świetlicy szkolnej (fot. Beata Jęczeń, Paulina Bednarczyk) - 16.12.21

12. Galeria - Rytmika z programem Śpiewająca Polska - 22.01.22

13. Galeria - Koncert Familijny (fot. Andrzej Pietraś) - 20.05.22

14. Galeria - Prezentacja Chórów (fot. DWBogucki Foto Wideo ) - 28.05.22

15. Galeria - Dzień Otwarty dla przedszkolaków (fot. Piotr Ćwikliński ) - 15.06.22

16. Galeria - Dni Bełżyc (fot. Paulina Wiatrak, MDK Bełżyce) - 26.06.22

17. Galeria - Międzynarodowy Dzień Muzki w świetlicy (fot. Dorota Nowak) - 06.10.22

18. Galeria - Dzień Patrona szkoły (fot. Piotr Ćwikliński) - 14.10.22

19. Galeria - Festiwal Kolęd - Puławy - 08.01.23

20. Galeria - Koncert Świąteczny - 11.01.23

21. Galeria - Rytmika z programem Śpiewająca Polska - 23.02.23

22. Galeria - Koncert Młodzi Seniorom - Miejski Dom Kultury w Bełżycach - 20.04.23

23. Galeria - Prezentacja Chórów Akademii Chóralnej - Śpiewającej Polski w Lublinie (fot. DWBogucki Foto Wideo) - 22.04.23

24. Galeria - Koncert Wiosenny w świetlicy - 26.04.23

25. Galeria - Koncert Familijny (fot. Andrzej Pietraś) - 17.05.23

26. Galeria - Dni Bełżyc (fot. Gmina Bełżyce) - 18.06.23

27. Galeria - Zakończenie roku szkolnego - 23.06.23

28. Galeria - Dzień Patrona (fot. Kinga Kamińska) - 16.10.23

29. Galeria - Warsztaty dla dyrygentów w CSK Lublin (fot. CSK Ewa Zielonka-Gawrylak) - 28.10.23

30. Galeria - Koncert Świąteczny 18.01.24

31. Galeria - Rytmika z programem Śpiewajaca Polska - 22.02.24

32. Galeria - Prezentacja Chórów Akademii Chóralnej - Śpiewającej Polski w Lublinie (fot. DWBogucki Foto Wideo) - 23.03.24

33. Galeria - Sesja zdjęciowa w Lubline - 23.03.24

34. Galeria - Koncert w świetlicy - 24.04.24

35. Galeria - Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (fot. Kuratorim Oświaty w Lublinie) - 23.05.24

36. Galeria - Koncert Familijny 2024

Nagrania: