Konsultacje

konsulatacje kl. VIII

Uwaga ósmoklasiści!

Od 16.11.2020 r. w naszej szkole, odbywać się będą konsultacje
z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć
w nich udział, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie spotkania
u wychowawcy, bądź u nauczyciela przedmiotu.

 

Klasa 8 „a”

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

Krystyna Weiss

język polski

środy

14.20-15.05

Dorota Ścibak

matematyka

czwartki

14.30-15.15

Katarzyna Wrońska

język angielski

środy

14.30-15.15

 

Klasa 8 „b”

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

Krystyna Weiss

język polski

czwartki

14.20-15.05

Anna Chawrylak

matematyka

poniedziałki

14.20-15.05

Urszula Pawłowska

język angielski

środy

15.00-15.45

Klasa 8 „c”

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

Katarzyna Brewczak

język polski

środy

15.00-15.45

Marzena Gąska

matematyka

wtorki

15.00-15.45

Magdalena Snop

język angielski

czwartki

15.00-15.45

Konsultacje dla rodziców  rok szkolny 2020/2021- I. półrocze: październik, grudzień

L.p.

Nazwisko i imię

przedmiot

data i godzina

miejsce konsultacji

1.

Ambrożkiewicz Anna

edukacja wczesnoszkolna

17.10.2020 r.

11.12.2020 r. godz.13.30-14.15

sala 15

 2.

Bojar Małgorzata

w-f

15.10.2020r.  

15.12.2020 r.          godz. 9.45-10.30

hala sportowa pokój n-li w-f

 3.

Bojar Tomasz

w-f

17.09.2020 r.

17.12.2020 r.

godz. 9.45-10.30

hala sportowa pokój n-li w-f

 4.

Brewczak Katarzyna

język polski

05.10.2020  r.

07.12.2020 r.

godz.13.30 -14.15

pokój nauczycielski

 5.

Chawrylak Anna

matematyka

21.10.2020 r.       

16. 12.2020 r.

 godz. 9.45-10.30          

pokój nauczycielski

6.        

Chojnacka Anna

edukacja wczesnoszkolna

17.10.2020 r.

11.12.2020 r. godz.8.00-8.45

sala 14

7.        

Czerwiec Paweł

informatyka

06.10.2020 r.

01.12.2020 r.

godz.12.45-13.30

pokój nauczycielski

 8.

Dyguś Michał

w-f

12.10.2020 r. 14.12.2020 r.   godz.9.45-10.30

hala sportowa

pokój nauczycielski

 9.

Fila Izabella

język niemiecki

14.10.2020 r.

16.12.2020 r.

godz.8.50-9.35

pokój nauczycielski

 10.

Gąska Marzena

matematyka

21.10.2020 r.

16.12.2020 r.

godz. 9.45-10.30

pokój nauczycielski

11.    

Gontarczyk  Elżbieta

edukacja

wczesnoszkolna

23.10.2020 r.

godz.13.30-14.15

16.12.2020 r.

godz. 12.45-13.30

sala 16

 12.

Górka Jarosław

w-f

26.10.2020 r.   14.12.2020  r.     godz.10.35 - 11.20

hala sportowa

pokój nauczycielski

 13.

Iwaniec Natalia

język angielski

02.10.2020 r.

04.12.2020 r.

 godz.8.50-9.35

pokój nauczycielski

 14.

Krasula Renata

historia, wos

09.10.2020 r.

11.12.2020 r. godz.11.40-12.25

pokój nauczycielski

15.

Kwiatkowski Rafał

w-f

12.10.2020 r.  

07.12.2020 r.  godz.9.45 - 10.30

pokój  n-li w-f

16.

Minik Tomasz

w-f

15.10.2020 r.

03.12.2020 r.

godz.9.45-10.30

pokój n-li w-f

17.

Marcewicz Anna

edukacja wczesnoszkoln

15.10. 2020 r.

11.12.2020 r.

godz. 10.35 - 11.20

pokój nauczycielski

18.

Ostasz Wojciech

w-f

edb

28.10.2020 r.

16.12.2020 r.

godz.8.50-9.35

pokój n-li w-f

19.

Pac-Smoła Anna

język angielski

23.10.2020 r.

18.12.2020 r.

godz. 10.35-11.20

pokój nauczycielski

20.

Pawłowska Urszula

język angielski

23.10.2020 r.

18.12.2020 r.

godz. 8.50 – 9.35

pokój nauczycielski

21.

Pietraś Andrzej

informatyka

26.10.2020 r.

14.12.2020 r.

godz.11.40-12.25

pokój nr 2 (informatyk)

22.

Pietraś Małgorzata

język polski

20.10.2020 r.

15.12.2020 r.

godz.12:45-13:30

pokój nauczycielski

23.

Pietrzyk Ewa

historia

17.10.2020 r.

11.12. 2020 r.

godz.08.00 - 08.45

pokój nauczycielski

24.

Plewik Monika

religia

07.10.2020 r.

02.12.2020 r.

godz.8.50-9.35

pokój nauczycielski

25.

Plewik Marzena

geografia

05.10.2020 r.

07.12.2020 r.

godz.9.45-10.30

pokój nauczycielski

26.

ks. Rechnio Rafał

religia

06.10.2020 r.

01.12.2020 r.

godz.8.50-9.40

pokój nauczycielski

27.

Rynkowska Teresa

technika

22.10.2020 r.

17.12.2020 r.

godz. 11.40-12.25

pokój nauczycielski

28.

Rząd Edyta

plastyka

08.10.2020 r.

10.12.2020 r.

godz. 9.45 - 10.30

pokój nauczycielski

29.

Sieńko Joanna

język niemiecki

informatyka

27.10.2020 r.
15.12.2020 r.

godz.11.40 - 12.25

pokój nauczycielski

30.

Snop Magdalena

język angielski

19.10.2020 r.

14.12.2020 r.

godz.11.40 - 12.25

pokój nauczycielski

31.

Sobiepan Urszula

muzyka

06.10.2020 r.

01.12.2020 r.

godz. 9.45-10.30

sala 42

32.

Stawińska Anna

język polski

21.10.2020 r.

09.12.2020 r. godz.11.40 - 12.25

pokój nauczycielski

33.

Ścibak Dorota

matematyka

22.10.2020 r.

10.12.2020 r.

godz. 8.50-9.35

pokój nauczycielski

34.

Weiss Krystyna

język polski

26.10.2020 r.

14.12.2020 r.
godz.9.45 - 10. 30

pokój nauczycielski

35.

Widelska Alina

Przyroda, biologia

27.10.2020 r. 15.12.2020 r.

godz.13.35-14.20

pokój nauczycielski

36.

Wójcik Monika

chemia

06.10.2020 r. 01.12.2020  r. 

godz.  8.50 - 9.35

pokój nauczycielski

37.

Wójtowicz Anna

matematyka

 13.10.2020 r.

 08.12.2020 r.

 godz. 0.35- - 11.20

pokój nauczycielski

38.

Wrońska Katarzyna

język  angielski

12.10.2020 r. 

14.12.2020 r.

godz. 9.45- 10.30

pokój

nauczycielski

39.

Żuk Piotr

fizyka

 geografia

23.10.2020 r.

18.12.2020 r. godz.10.35 - 11.20

pokój nauczycielski