Historia

Historia Szkoły Podstawowej w Bełżycach sięga lat trzydziestych XX wieku. Wówczas  mieściła się ona we własnym budynku przy ulicy Bychawskiej.
Po wojnie szkoła wznowiła swoją działalność i aż do roku 1975 dzieliła budynek wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.

W roku 1975 przeniosła się do własnego budynku przy ulicy ks. bpa. Tomasza Wilczyńskiego 62. Przez krótki czas funkcjonowała jako ZSG, aby w 1984 r. po reorganizacji w oświacie powrócić do nazwy Szkoła Podstawowa nr 1.

Po wprowadzeniu kolejnej reformy w latach 1999-2017 szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach, w skład którego wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum. Zmiany w systemie oświaty spowodowały powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Ponownie, 1 września 2017 r. szkoła została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 1 w Bełżycach.

 Od 17 października 2005 r. nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Tradycją stały się uroczyste obchody Dnia Patrona, podczas których uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czynnie włączają się w obchody rocznic historycznych, państwowych oraz lokalnych. Współpracujemy z Towarzystwem Regionalnym Bełżyc, organizacjami kombatanckimi, Miejskim Domem Kultury, Parafią. Angażujemy się w szeroko pojętą działalność wolontariacką. Odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej w Matczynie. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań, od przedmiotowych, po artystyczne. W szkole działa drużyna ZHP oraz chór szkolny.

Podejmując różnorodne zadania dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.