Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA BAJECZNY WIANEK WIELKANOCNY (III EDYCJA) – ETAP SZKOLNY JEST JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Uczniowie z naszej szkoły z klas: I-VIII przystąpili do Konkursu Gminnego na „Bajeczny wianek wielkanocny”. Patronat honorowy nad Konkursem objął Burmistrz Bełżyc – Pan Ireneusz Łucka, zaś organizatorami przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach oraz Miejski Dom Kultury w Bełżycach. Główne cele konkursu: kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych, rozwijanie kreatywności uczestników, wdrażanie do poszukiwania nowych form plastycznych, a także tworzenie możliwości do prezentowania własnych wytworów na forum Gminy Bełżyce. Na konkurs wpłynęły 33 prace (15 prac z klas I-III) i 18 z klas IV-VIII).

Miło nam poinformować o zwycięzcach w kategorii klasy I-III (etap szkolny):

I miejsce – Aleksandra Banach kl. II „a”

II miejsce – Marcelina Stanek kl. II „b”

III miejsce – Alicja Jośko kl. II „a”

Kategoria klasy IV-VIII:

I miejsce – Julia Galik kl. IV „d”

II miejsce – Mateusz Rachwał kl. VI „a”

III miejsce – Martyna Babisz kl. VI „a”

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Prace wykonane przez tych uczniów zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, by reprezentowały naszą placówkę na etapie gminnym.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pochwały do dziennika. Dziękujemy serdecznie za udział w Konkursie. 

Zdjęcia>>

Dorota Nowak
Agnieszka Piłat
Urszula Widelska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek

KONKURS „MÓJ WYMARZONY PAŁAC”

Nasi uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną systematycznie biorą udział w różnych konkursach i z niecierpliwością czekają na wyniki i dyplomy. Tym razem prace konkursowe pt: „Mój Wymarzony Pałac” dzieci wykonywały na początku zimy, a dyplomy odebrały w tym miesiącu. Każdy uczestnik konkursu z dumą odbierał oprócz dyplomu, bilet wstępu do Historycznego Parku Rozrywki w Gorlicach. I choć daleko jeszcze do lata, to już teraz niektórzy z nas mogą w myślach snuć wakacyjne plany.

Zdjęcia>>

Urszula Widelska, Anna Mazurek

Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz pięknego pisania”

 1. Zasady ogólne:
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII naszej szkoły.
  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do 15.03.2024 r.  u organizatorów – p. Paulina Pańko, p. Urszula Widelska.
  • Konkurs odbędzie się 11.04.2024 r.
 1. Cele konkursu:
  • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii,
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego pisania oraz estetyki pisma,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • rozwijanie zainteresowań literaturą piękną,
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • propagowanie twórczości polskich pisarzy.
 1. Przebieg konkursu
  • Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać odręcznie tekst wiersza (wybrany przez organizatorów), na gładkim papierze formatu A4, jednostronnie. (Komisja konkursowa udostępni uczestnikom kartki). Należy użyć tyle kartek, ile zajmie przepisywany tekst.
  • Tekst powinien być przepisany długopisem bądź piórem, w kolorze czarnym.
  • Obowiązuje zakaz używania korektora.
 • Czas przeznaczony na przepisywanie wiersza – 45 min.
 1. Kryteria oceny prac:
 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
 • staranność i oryginalność elementów graficznych,
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,
 • zgodność z oryginałem.
 1. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
 • Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokonają organizatorzy.
 • Decyzje organizatorów są niepodważalne.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy pochwały do dziennika.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: kwiecień.
 • Prace konkursowe oraz lista zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 1. Postanowienie końcowe:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

GMINNY KONKURSU NA BAJECZY WIANEK WIELKANOCNY

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym etapie

GMINNEGO KONKURSU  NA BAJECZY WIANEK WIELKANOCNY

wianek 2024

Organizator:   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez

Burmistrza Bełżyc – Ireneusza Łuckę

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie bajecznego wianka wielkanocnego, stanowiącego ozdobę stołu świątecznego (bez zawieszki). Surowcem do wykonania wytworu może być: gotowa forma, tj. wianek uwity z wikliny, ze słomy, z drutu czy styropianu. W pracy powinny zostać użyte symbole wielkanocne, np. pisanki, zajączki, kurczaczki czy wiosenne kwiaty (mile widziane rękodzieło). Preferowane jest wykorzystanie gotowych elementów dekoracyjnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną komputerowo metryczką, trwale przymocowaną do spodniej części pracy, należy dostarczyć do dnia 15 marca 2024r (piątek) do biblioteki szkolnej.

Nominowane prace wezmą udział w dalszych eliminacjach na szczeblu gminnym.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu pod linkiem: https://www.sp2belzyce.edu.pl/post/konkurs-na-bajeczny-wianek-wielkanocny

Koordynatorzy etapu szkolnego:

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat, Urszula Widelska, Anna Mazurek, Andrzej Mazurek

Wyniki Gminnego Konkursu plastyczno-językowego „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa ”

KATEGORIA I:  Klasy I-III

KARTKI W JĘZYKU POLSKIM:

1 miejsce (ex aequo):

           Oliwia Wieczerzak kl. II „a” SP1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

           Lena Kędzierska kl. III SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie

2 miejsce (ex aequo):

          Alicja Jośko kl. II „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

          Zuzanna Babisz kl. III „b” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

           Lena Wyrostek kl. III SP Wronów

3 miejsce (ex aequo):

          Barbara Zięba Oddział Przedszkolny SP Babin

          Filip Zarzycki kl. I SP Wronów

          Natalia Kowalczyk kl. II „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Wyróżnienia:

 • Kajetan Zając Oddział Przedszkolny SP Babin
 • Aleksander Lisek-Lis Oddział Przedszkolny SP Babin
 • Mateusz Wójtowicz kl. I SP Babin
 • Kaja Wójtowicz kl. II SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Laura Pałka kl. II SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Filip Bednarczyk kl. II SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Zuzanna Kuśmierz kl. I SP Wronów
 • Julia Mróz kl. III SP Wronów
 • Szymon Mróz kl. II SP Wronów
 • Stanisław Kozłowski kl. III SP Wronów
 • Martyna Bondos kl. II SP Wronów
 • Iga Nawłatyna kl. III „b” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Patryk Zagrodnik kl. III „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Weronika Zielonka kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Antoni Romanek kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Mikołaj Kopiński kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Zuzanna Król kl. I „a” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach
 • Liliana Czajkowska kl. II „c” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Alicja Tarczyńska kl. II „d” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach
 • Iga Wójtowicz kl. III „b” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach
 • Paweł Żydek kl. III „b” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach

Dodatkowe wyróżnienia w tej kategorii, przyznane uczniom  naszej szkoły:

 • Karol Nowakowski kl. I „a”
 • Agnieszka Szafraniec kl. I „a”
 • Maria Buda kl. I „b”
 • Maja Lewandowska kl. II „a”
 • Kalina Miareczka kl. II „c”
 • Maja Madej kl. II „d”
 • Dawid Zawada kl. III „c”

KARTKI W JĘZYKU OBCYM:

1 miejsce (ex aequo):

Mikołaj Kopiński kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Lena Kędzierska kl. II SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie

Oliwia Wieczerzak kl. II „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Liliana Czajkowska kl. II „c” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2 miejsce (ex aequo): 

Maja Madej, kl. II „d” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Weronika Zielonka kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Zofia Kwiatkowska kl. III „b” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3 miejsce (ex aequo): 

Julia Mróz kl. III SP Wronów

Zuzanna Kuśmierz kl. I SP Wronów

Zuzanna Babisz kl. III „b” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Wyróżnienia:

 • Marcel Caboń Oddział Przedszkolny SP Babin
 • Gabriela Rudzka Oddział Przedszkolny SP Babin
 • Celina Zając Oddział Przedszkolny SP Babin
 • Natalia Sadlak kl. II SP Babin
 • Mikołaj Gołofit kl. I SP Babin
 • Maksymilian Wójtowicz kl. II SP Babin
 • Natasza Królik kl. II SP Babin
 • Natalia Besztak kl. II SP im. Marii Konopnickiej w Krzu
 • Mateusz Janoszczyk kl. II SP im. Marii Konopnickiej w Krzu
 • Kaja Wójtowicz kl. II SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Filip Kołacz kl. III SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Filip Bednarczyk kl. II SP Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Stanisław Kozłowski kl. III SP Wronów
 • Martyna Bondos kl. II SP Wronów
 • Filip Zarzycki kl. I SP Wronów
 • Lena Wyrostek kl. III SP Wronów
 • Antoni Stanisławek kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Natalia Kowalczyk kl. III „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Jagoda Dębska kl. II SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Amelia Żydek kl. I SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Dawid Zawada kl. III „c” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach
 • Lena Świątkowska kl. III „c” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach
 • Liliana Maksym kl. I „b” SP 1 Jana Pawła II w Bełżycach

Dodatkowe wyróżnienia w tej kategorii, przyznane uczniom  naszej szkoły:

 • Alicja Tarczyńska kl. II „d”
 • Zuzanna Król kl. I „a”
 • Paweł Żydek kl. III „b”
 • Maja Lewandowska kl. II „a”

KATEGORIA II: Klasy IV-VIII

KARTKI W JĘZYKU POLSKIM:

1 miejsce (ex aequo):

Maria Butryn kl. IV b SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Weronika Szymańska kl. V SP Wronów

2miejsce(ex aequo):

Filip Olejniczak kl. V „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Filip Zielonka kl. V SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Julia Galik kl. IV „d” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3miejsce (ex aequo)

            Natalia Stanisławek kl. VII „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

            Martyna Marciniak kl. VII „b” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

             Łucja Pawłowska kl. V „c” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach 

Wyróżnienia:

 • Maja Pietrzak kl. VII SP Babin
 • Magdalena Zaborska kl. VI SP Babin
 • Wiktoria Janoszczyk kl. IV SP Marii Konopnickiej w Krzu
 • Marcel Szczęsny kl. IV SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Nadia Pałka kl. IV SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Julia Zarzycka kl. IV SP Wronów
 • Igor Sprawka kl. IV SP Wronów
 • Marta Bogusz kl. VI SP Wronów
 • Nikola Szczygieł kl. VII „a” SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Nikola Kopińska kl. VII „a” SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Natalia Starek kl. VI SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Amelia Czarnecka kl. V SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Olga Jadach kl. V „b” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Marianna Osipowicz kl. VII „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Antoni Plewik kl. IV „d” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Dodatkowe wyróżnienie w tej kategorii, otrzymała:

 Sofiia Melnyk z kl. VIII „a”

 

KARTKI W JĘZYKU OBCYM:

1 miejsce (ex aequo):

Sofiia Melnyk kl. VIII „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Natalia Stanisławek kl. VII „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Blanka Kalicka kl. IV SP Wronów

2 miejsce (ex aequo):

Nadia Pałka kl. IV SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie

Marta Bogusz kl. VI SP Wronów

Weronika Maj kl. VII „a” SP 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

3 miejsce (ex aequo)

            Igor Sprawka kl. IV Wronów

            Julia Zarzycka kl. IV SP Wronów

            Szymon Pawłowski kl. VII „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Wyróżnienia:

 • Magdalena Zaborska kl. VI SP Babin
 • Maja Pietrzak kl. VII SP Babin
 • Marcel Szczęsny kl. IV SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Wiktoria Trojanowska kl. VIII SP im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 • Kacper Moryc kl. VIII SP Wronów
 • Weronika Szymańska kl. V SP Wronów
 • Aleksandra Szwed kl. VII „b” SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Martyna Marciniak kl. VII „b” SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Nikola Szczygieł kl. VII „a” SP Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Filip Zielonka kl. V SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Nikola Kopińska kl. VII „a” SP 2 Królowej Jadwigi w Bełżycach
 • Marianna Osipowicz kl. VII „a” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Dawid Snop kl. VI „c” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Olga Jadach kl. V „b” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Maria Butryn kl. IV „b” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Julia Galik kl. IV „d” SP 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Dodatkowe wyróżnienia w tej kategorii, przyznane uczniom  naszej szkoły:

 • Antoni Plewik kl. IV „d”
 • Michał Wojtachnio kl. VI „d”
 • Filip Olejniczak kl. V „a”

Gratulujemy zwycięzcom!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Zapraszamy na uroczystą galę wręczenia nagród zwycięzcom, która odbędzie się 06.01.2024 r. w Miejskim Domu Kultury podczas obchodów Święta Trzech Króli

oraz

do obejrzenia wystawy zdjęć kartek świątecznych wykonanych przez uczniów.

Wystawa będzie otwarta już od 20.12.2023 r. w holu Miejskiego Domu Kultury.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

VII SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

 1. Organizatorzy: Monika Plewik i Edyta Rząd – nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 • Technika wykonania prac:

 Prace wykonane na czarnym arkuszu o dowolnym formacie (nie mniejszym niż A3), podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

 • Termin oddania prac: 15.12.2023 r.
 • Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wyniki konkursu ukażą się na stronie szkoły, a wręczenie nagród nastąpi w ostatnim przedświątecznym tygodniu podczas jasełek.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” 2023

bobr2023

Zapisy do konkursu przyjmują: 

Andrzej Pietraś, Joanna Sieńko, Piotr Ćwikliński

Uczniowie, którzy będą brali udział w Konkursie, muszą założyć konta typu Uczeń na platformie www.dzwonek.pl, a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Dołącz do szkoły, a następnie należy wpisać w polu Kod sp1belzyce i wybrać przycisk Dołącz.

Uczestników konkursu zapraszamy jak zawsze do zapoznania się z archiwalnymi zadaniami – jest to najlepszy sposób na przygotowanie się do udziału!

A wszelkie informacje znajdziecie na oficjalnej stronie Bobra – link:

Aktualności – Konkurs Bóbr (bobr.edu.pl)

Zasady organizacji zawodów

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA MODEL PRZESTRZENNY LUDZKIEGO SERCA

Konkurs został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”. Celem przedsięwzięcia było: poznanie budowy ludzkiego serca oraz sposobu jego pracy, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych wśród uczestników, a także rozwój inwencji twórczej dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu były modele ludzkiego serca wykonane dowolną techniką przestrzenną oraz uzupełnione podpisami uwidocznionych części serca. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Z naszej placówki modele serca wykonali: Bartłomiej G. z klasy VI „c”, Agata P. i Amelia N. z klasy VII „c”. Poprzez udział w tym konkursie uczniowie rozwinęli swój talent, kreatywność  i wyobraźnię. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników w dniu 15.10.2023 r. Mocno trzymamy kciuki za naszych młodych biologów.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak
Aneta Żydek
Agnieszka Piłat