Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach
rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Przedmiot nauczany

Nr ewidencyjny i data dopuszczenia MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor Podręcznika

klasy

 

Szkoła Podstawowa klasy I – III

 

1.       

Edukacja wczesnoszkolna

 

1140/1/2022

1140/2/2022 

Nowa era

Nowy elementarz odkrywców.

Podręcznik zintegrowany cz. 1-4

Podręcznik do matematyki cz. 1-2

B. Stępień, E. Hryszkiewicz-edukacja zintegrowana,

J. Winiecka-Nowak-edukacja przyrodnicza,

B. Lankiewicz, M. Kwil, M. Bura, K. Pielenica-edukacja matematyczna,

G. Kilbach, M. Gromek-edukacja muzyczna,

M. Jasny, W. Vargas- teczka artysty

I

2.       

Edukacja wczesnoszkolna

1088/3/2021

1088/4/2021

Nowa era

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna Podręcznik

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

II

3.       

4.       

Edukacja wczesnoszkolna

1088/5/2022

Nowa era

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1-2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna Podręcznik

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

III

5.       

Język angielski

1095/1/2020

Nowa era

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Adlard Rebecca, Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

I

1095/2/2021

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy drugiej szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik, Rebecca Adlard

II

1095/3/2022

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy trzeciej szkoły podstawowej

Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

III

6.       

Religia

AZ-1-01/18

AZ-1-01/18

AZ-1-01/18

Gaudium, Lublin

 „Bóg Naszym Ojcem”

„Bóg daje nam Jezusa”

„Jezus przychodzi do nas”

ks. P. Goliszek

I

II

III

7.       

Religia

AZ-0-01/10

Gaudium, Lublin

„Jezus moim przyjacielem”

ks. M. Zając

0

 

Szkoła Podstawowa klasy IV –VIII

Rok szkolny 2023/2024

Lp.

Przedmiot nauczany

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor Podręcznika

klasy

1.       

Język polski

867/1/2017

GWO

Między nami 4

Podręcznik + ćwiczenia(wersjaB)

  1. Łuczak
  1. Murdzek

IV

2.       

Język polski

867/2/2018

Między nami 5

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak

  1. Murdzek

V

3.       

Język polski

867/3/2019

Między nami 6

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A.      Łuczak

B.      Murdzek

VI

4.       

Język polski

867/4/2017

Między nami 7

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

VII

5.       

Język polski

867/5/2018

GWO

Między nami 8

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak

E. Prylińska

i inni

VIII

6.       

Język angielski

11/1/2023

Macmillan

Together + materiały ćwiczeniowe

Catherina Bright,

Nick Beare,Gill Holley

IV

7.       

Język angielski

1097/2/2021

Nowa Era

Super Powers kl.5 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska, Paulina Kuźmo-Biwan

V

8.       

Język angielski

1097/3/2022

Nowa Era

Super Powers kl.6 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Jayne Freeman-Zolotenki, Jonathan Hird

VI

9.       

Język angielski

1100/1/2020

Macmillan

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1

+ ćwiczenia

Malcolm Mann,Steve Taylore-Knowles

VII

10.   

Język angielski

925/2018

Macmillan

Repetytorium ósmoklasisty + ćwiczenia

Malcolm Mann,Steve Taylore-Knowles

VIII

11.   

Język niemiecki

11/76/1/2023/z1

Wyd. Draco

Dann los! 1 + ćwiczenia

A.Kizeveter, D. Wójcik, dr M. Janicka, dr S. Kołśut, prof. E. Vogt

VII

12.   

Język niemiecki

817/2/2017

Klett Polska

Magnet smart 2+ ćwiczenia

Aleksandra Kubicka

VIII

13.   

Matematyka

780/1/2017

GWO

Matematyka z plusem 4

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, M. Karpiński,

P. Zarzycki

 

IV

14.   

Matematyka

875/2/2018

Nowa Era

Matematyka z kluczem 5

Podręcznik cz.1 i cz.2

+ ćwiczenia

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

V

15.   

Matematyka

875/3/2019

Nowa Era

Matematyka z kluczem 6

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VI

16.   

Matematyka

875/4/2020/z1

Nowa Era

Matematyka z kluczem 7

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VII

17.   

Matematyka

875/5/2018

Nowa Era

Matematyka z kluczem 8

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VIII

18.   

Historia

877/1/2020/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 4

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

IV

19.   

Historia

877/2/2018

Nowa Era

Wczoraj i dziś 5

G. Wojciechowski

V

20.   

Historia

877/3/2019

Nowa Era

Wczoraj i dziś 6+ ćwiczenia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

VI

21.   

Historia

877/4/2020/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 7

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,  J. Kłaczkow

VII

22.   

Historia

877/5/2021/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 8

R. Śniegoki, A. Zielińska

VIII

23.   

Przyroda

863/2019/z1

Nowa Era

Tajemnice przyrody 4                   + ćwiczenia

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer,J. Stawarz

IV

24.   

Technika

1195/2023

Nowa Era

Jak to działa 4

L. Łabecki

M. Łabecka

J.Pecyna

IV

25.   

Technika

295/2/2018

Nowa Era

Jak to działa 5

L. Łabecki

M. Łabecka

V

26.   

Technika

295/3/2019

Nowa Era

Jak to działa 6

L. Łabecki

M. Łabecka

VI

27.   

Plastyka

903/1/2017

Nowa Era

Do dzieła 4

J. Lukas, K. Onak

IV

28.   

Plastyka

903/2/2018

Nowa Era

Do dzieła 5

J. Lukas, K. Onak

V

29.   

Plastyka

903/3/2018

Nowa Era

Do dzieła 6

J. Lukas, K. Onak

VI

30.   

Plastyka

903/4/2020/z1

Nowa Era

Do dzieła 7

M. Ipczyńska,  N. Mrozkowiak

VII

31.   

Muzyka

852/1/2017

Nowa Era

Lekcja muzyki 4

M. Gromek, G. Kilbach

IV

32.   

Muzyka

852/2/2018

Nowa Era

Lekcja muzyki 5

M. Gromek, G. Kilbach

V

33.   

Muzyka

589/3/2014/2015

Nowa Era

Lekcja muzyki 6

M. Gromek

G. Kielbach

VI

34.   

Muzyka

852/4/2020/z1

Nowa Era

Lekcja muzyki 7

M. Gromek, G. Kilbach

VII

35.   

Wiedza o społeczeństwie

874/2021/z1

Nowa Era

Dziś i jutro –podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I.Janicka, A. Janicki,  A. Kucia-Maćkowska,  T. Maćkowski

VIII

36.   

Informatyka

847/1/2020/z1

Nowa Era

Lubię to 4

M. Kęska

IV

37.   

Informatyka

847/2/2018  

Lubię to 5

M. Kęska

V

38.   

Informatyka

847/3/2017

Lubię to 6

G. Koba

VI

39.   

Informatyka

847/4/2020/z1

Nowa Era

Lubię to 7

G. Koba

VII

40.   

Informatyka

847/5/2018

Nowa Era

Lubię to 8

G. Koba

VIII

41.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

Chcę żyć z Jezusem

ks. P. Goliszek

IV

42.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

Bóg poszukuje człowieka

ks. W. Janiga

V

43.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

„Jezus Chrystus nas zbawia” VI

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VI

44.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

Bóg wskazuje nam drogę

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VII

45.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium Lublin

Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VIII

46.   

j. niemiecki

817/2/2017

Lektor Klett

Magnet Smart 1,2

A. Kubicka

VII

47.   

Fizyka

885/1/2017

Nowa Era

Spotkania z fizyką7

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M.Nowotny-Różańska

VII

48.   

Fizyka

885/2/2018

Nowa Era

Spotkanie z fizyką 8

G. Francuz -Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

VIII

49.   

Biologia

844/1/2018

Nowa Era

Puls życia 5

M. Sęktas, J. Stawarz

V

50.   

Biologia

844/2/2019

Nowa Era

Puls życia 6

J. Stawarz

VI

51.   

Biologia

844/3/2020/z1

Nowa Era

Puls życia 7

Małgorzata Jefimow

VII

52.   

Biologia

844/4/2021/z1

Nowa Era

Puls życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

VIII

53.   

Chemia

785/1/2017

Nowa Era

Chemia 7

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

VII

54.   

Chemia

785/2/2018

Nowa Era

Chemia 8

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

VIII

55.   

Geografia

906/1/2018

Nowa Era

Planeta Nowa 5

+ ćwiczenia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

V

56.   

Geografia

906/2/2019

Nowa Era

Planeta Nowa 6

+ ćwiczenia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

VI

57.   

Geografia

906/3/2019/z1

Nowa Era

Planeta Nowa 7

+ ćwiczenia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

VII

58.   

Geografia

906/4/2021/z1

Nowa Era

Planeta Nowa 8 + ćwiczenia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

VIII

59.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

846/2017

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie 8

Jarosław Słoma

VIII