Regionalizm

Pamiętamy o Was – Powstańcy 1863 roku…

Powstanie Styczniowe – polskie powstanie, które zorganizowano przeciwko Imperium Rosyjskiemu i ogłoszono Manifestem z dnia 22 stycznia w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło ono w 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r. Powstańcy, mimo słabego uzbrojenia oraz braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego.

W naszym mieście uformowano oddział miejscowych Bohaterów, którzy pod dowództwem Tomasza Wierzbickiego wyruszyli do Puław i Kazimierza Dolnego, aby dołączyć do innych oddziałów. 22 stycznia 1863 r. wieczorem w Kazimierzu pojawili się powstańcy. Była to dość liczna grupa licząca około 560 osób, które zaprzysięgły sobie braterstwo oraz walkę na śmierć i życie. Dowodził nimi dwudziestoletni Leon Frankowski, który sprawował dowództwo nad siłami zbrojnymi na Lubelszczyźnie. 

Po zakończeniu walk Polaków dotknęły liczne represje – konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy Polaków.

Za udział mieszkańców naszego miasta w powstaniu Bełżyce straciły w 1869 r. prawa miejskie. Odzyskały je w roku 1958. 

Powstanie umocniło polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnego pokolenia.

Młodzi historycy z naszej szkoły zapalili znicze i oddali hołd weteranowi tamtych dni Józefowi Szfajgrowi, którego mogiła znajduje się na bełżyckim cmentarzu.

Zdjęcia>>

Kulig, sanie i zabawa

 
 
 
Uczniowie, harcerze oraz opiekunowie brali udział w kuligu po naszym regionie . Świetna zabawa na zaśnieżonej górce, pieczenie kiełbasek w ognisku oraz przejażdżka saniami zaprzężonymi w konie to niebywałe atrakcje integracyjnego spotkania na świeżym powietrzu. Las, historia, wspomnienia i śnieg, to wszystko ,co trzeba, aby tam być i fajnie spędzać czas.

Płomień zniczy dla Bohaterów

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami kolejny raz zapalili znicze pamięci na mogiłach bohaterów i ofiar II wojny światowej. Cmentarze to miejsca, gdzie ukryta jest historia regionu. Przejście tam skłania nas do wspomnień i refleksji nad naszymi dziejami.

Uczniowie zapalali lampki pamięci na grobie ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku (wśród nich są też pochowane małe dzieci). Zaduma ogarnęła też wszystkich nad mogiłą rozstrzelanych w centrum Bełżyc 9 czerwca 1944 roku. Tyle faktów, wspomnień i przeżyć w związku z obchodami Święta Niepodległości, które okupione zostało krwią polskich Bohaterów. Musimy przekazywać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom. Oni poświęcili życie w walce o wolność, którą my możemy się cieszyć.

Zdjęcia>>

Niepodległa

Święto Niepodległości Polski obchodzone jest 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj wolności po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku.

Dzień 11 listopada jest datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej przez zawarcie układu rozejmowego w Compiègne. Związane jest to również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu (do10 listopada). Polacy dostali możliwość odbudowy swojego państwa i życia w wolnym kraju.

Dla sprawy polskiej znaczenie miał przede wszystkim trzynasty punkt orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. Sprawa polska była jednak w Białym Domu znana i wspierana już wcześniej. Dzięki staraniom Ignacego Paderewskiego – przyjaciela prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Cała społeczność naszej szkoły pamięta o tych wydarzeniach i uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości Polski. Wysłuchaliśmy audycji na ten temat i uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach upamiętniających ten fakt.

Mamy Niepodległą. Cześć i chwała Bohaterom!

Zdjęcia>>

Zapalili znicze – Tym, którzy żyją w pamięci…

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami odwiedzili miejscowy cmentarz parafialny i zapalili znicze pamięci w miejscach, gdzie spoczywają bohaterowie naszej małej ojczyzny. Są wśród nich – właściciele naszego miasta – Brzezińscy. Przy głównej alejce znajduje się mogiła weterana powstania 1863 roku. Są mogiły żołnierzy, którzy walczyli o wolność Polski. Swoją mogiłę zbiorową mają więźniowie obozu – Majdanka, którzy w czasie II wojny światowej zmarli z głodu i wycieńczenia. Jest wiele grobów, przy których  można zatrzymać się i odmówić modlitwę. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły pamiętają i będą pamiętać o Tych, którzy zapisali swoje imiona na kartach bełżyckiej historii.

Zdjęcia>>

Marsz Pamięci z historią po regionie…

Uczniowie naszej szkoły brali udział w jesiennym rajdzie po szlakach walk o wolną Polskę. Szli, aby uczcić 84. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, które powstało w okupowanej Polsce w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, tuż przed kapitulacją Warszawy. Utworzono wtedy podziemne struktury administracyjne i wojskowe Polski. Podlegały one Rządowi RP na uchodźstwie. Była to władza państwowa działająca w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupowania terytorium państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRS. Młodzi historycy oddali hołd Bohaterom tamtych dni i dali dowód tego, że pamiętają swoje narodowe dzieje.

Zdjęcia>>

Tam, gdzie stanie pomnik „Zapory”

  Uczniowie naszej szkoły w dniu 17.09.2023 roku uczestniczyli w ważnym historycznym wydarzeniu naszego miasta. Reprezentowali ze sztandarem społeczność naszej placówki, uczestnicząc w patriotycznej Mszy Świętej i wmurowaniu aktu erekcyjnego w miejscu, gdzie stanie pomnik „Zapory”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach wystawili już pomnik Bohaterowi – Hieronimowi Dekutowskiemu, gdyż od dziesięciu lat uczestniczą we wszystkich rajdach Jego Imienia i maszerują szlakami walk o wolność, w których brali udział patrioci tamtych czasów – II wojny światowej i powojennej dekady.

Zdjęcia>>

Rajd pamięci mjr. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza Zęba

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami uczestniczyli w kolejnym historycznym rajdzie w Woli Szczeckiej. Oddali tam hołd miejscowym bohaterom walczącym o wolność Polski i uczcili pamięć ludności tamtejszego regionu, która została wymordowana przez hitlerowców.

Wydarzenie związane jest z programem „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego i ma na celu pielęgnowanie polskości oraz wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego. 

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji wsi z dnia 2 lutego 1944 r. w Szczecynie. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą, następnie był Apel Pamięci oraz salwa honorowa. Dalszym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów i zniczy.

Organizatorzy Rajdu przygotowali wiele atrakcji dla uczestników wydarzenia: pokaz kawalerii z Borowa, piknik historyczno-edukacyjny, poczęstunek, strzelnicę, tor przeszkód, wystawy, pokaz rzeczywistości wirtualnej, występ harcerzy oraz projekcję filmu.

Rajd „Zęba” objęty był patronatem Honorowym: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Marszałka Województwa Lubelskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Armii Krajowej. Patronat medialny objęło TVP 3 Lublin.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie - Renata Krasula, Monika Plewik, Anna Bogusz, Dorota Niewczas, Ewa Pietrzyk

Zdjęcia>>

Żądni przygód pojechali do Janowa

Miłośnicy zabawy, niespodzianek i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu pojechali na niebywałą wycieczkę do lasu w Janowie.

Na miejscu odbyła się przejażdżka samochodami terenowymi po leśnych drogach – emocji nie brakowało… Następnie uczniowie rozwiązywali zagadkę dotyczącą śmierci wilka. Uczestniczyli też w różnych formach zajęć sprawnościowych.

Miło spędzili czas podczas biesiadowania przy ognisku, gdzie piekli kiełbaski, chleb oraz słodkie pianki. Zimny i mokry dzień nie ostudził gorących serc naszych uczniów.

Zdjęcia>>

232 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych w 232 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacji kombatanckich i harcerzy oraz strażaków. Następnie wszyscy przeszli z flagą Polski pod pomnik Tadeusza Kościuszki i do parku miejskiego, gdzie odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz tańczenie poloneza.

Zdjęcia>>