Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

konkurs-fotograficzny-uzaleznienia-nie-badz-obo.1255677648

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach
programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

 

 

REGULAMIN

   

CEL KONKURSU:

 

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.

3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.

4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.

5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

   

UCZESTNICY KONKURSU:

 

  • Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-III Gimnazjum nr 1 w Bełżycach

   

PRACE KONKURSOWE:

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie jednego z nw. propozycji:

 

  • Prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint.

  • Ulotki profilaktycznej (ulotka powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną, dowolna technika).

  • Pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego (plakat powinien zawierać hasło promujące, dowolna technika, format A3).

 

Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.) – negatywne konsekwencje.

 

1. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, szkoła (Gimnazjum), klasa.

2. Prace należy wykonać indywidualnie.

3. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.

   

PRZEBIEG KONKURSU:

   

1. Konkurs rozpoczyna się 3 października 2014 r. a kończy 21 października 2014 r.

2. Prace dostarczone organizatorowi po 21 października 2014 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.

3. Prace należy złożyć do godziny 15.00 do 21 października 2014 r. u pedagoga szkolnego lub p. Eweliny Gajowiak:

Gimnazjum – pani Anna Dyguś (pok. 17a w budynku Gimnazjum).

4. Prace można wysyłać drogą internetową na adres e-mail: pedagoggimzs1@o2.pl

5. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.

6. Komisja oceniać będzie:

- profilaktyczny przekaz treści

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość

- formę estetyczną pracy

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27 października 2014 r.

8. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatorów.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

10. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.belzyce.edu.pl oraz zaprezentowane na holu szkoły.

   

UWAGI KOŃCOWE:

   

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły.

       

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo