Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W II semestrze bieżącego roku szkolnego będziemy realizować program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie".

Program adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

Zajęcia dotyczyć będą problemu szkodliwości palenia tytoniu, ale również dawać przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone będą tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej.

Cel główny programu

  • zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych

Cele szczegółowe

  • Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza
  • Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi

Program składa się z pięciu modułów

1. Poznajmy się bliżej

2. Laboratorium ciała

3. Naucz się mówić „nie"

4. Znajdź właściwe rozwiązanie

5. Uwierz w siebie

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest zgodny z założeniami programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015.

Koordynatorem programu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach jest pedagog szkolny.

Zajęcia warsztatowe będą realizowane w okresie marzec – maj 2015 r. w kl. IV – VI przez wychowawców, pedagoga, pielęgniarkę szkolną oraz edukatorów Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo