Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

„Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca” - są to słowa Janusza Korczaka, a jednocześnie motto działań „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2017”.

Słowa Janusza Korczaka przyświecają również działaniom nauczycieli naszej szkoły, w związku z tym uznaliśmy, że nasza obecność w wymienionym programie jest niezbędna.

W środę 20. 05. 2015 r. odbyły się pierwsze spotkania z uczniami kl. I – VI nt. specyfiki przemocy w rodzinie i działań profilaktycznych w tym zakresie. Pogadanki prowadzili specjaliści w osobach:

p. Aneta Łońska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie,

p. Teresa Wąsikowska – nadkomisarz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

oraz p. Beata Lalak – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach.

To dopiero początek działań w ramach programu nt. przyczyn, mechanizmów, skutków przemocy oraz form jej przeciwdziałania w rodzinie i szkole.

Przedsięwzięciem objęci są również rodzice, dla których przewidujemy od września wykłady mające na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych.

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo