Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Z tej okazji zapraszam uczniów kl. IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach

do udziału w konkursie na plakat lub prezentację multimedialną „Lepszy Internet zależy od Ciebie”

 Regulamin konkursu

„Razem tworzymy lepszy Internet"

 1. Cele konkursu
 • popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Warunki konkursu
 • praca indywidualna w oparciu o treści zamieszczone na stronie i inne wskazane na tym portalu
 • prezentacja z wizytówką autora powinna zostać przesłana na adres: bowat@o2.pllub dostarczona na dowolnym nośniku do pedagoga szkoły podstawowej
 • plakat wykonany techniką dowolną, o formacie A1 lub A2
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Razem tworzymy lepszy Internet"
 • czytelność i estetyka pracy dostosowana do prezentacji na holu szkoły
 • w prawym dolnym rogu plakatu należy podać źródła informacji (adresy stron internetowych, czasopisma, książki z których korzystaliście przy wykonywaniu plakatu)
 • podpisane prace składać do pedagoga szkolnego - do 03. 02. 2016 r.
 1. Kryteria oceny prac

Komisja w składzie: nauczyciel informatyki, plastyki oraz pedagog szkolny

w dniu 5 lutego 2016 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

4.Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
Osoby nadsyłające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną

wręczone na apelu szkolnym w dniu 9 lutego 2016 r.

                                       Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.

                     

                                                                                                                       Organizatorzy

                                                                                                                        Bożena Watras – pedagog szkolny

                                                                                                                             nauczyciele zajęć komputerowych

Dla przypomnienia - zasady dobrej prezentacji

 • Rozpocznij prezentację slajdem tytułowym, na którym tytuł jasno określa pokazywaną treść. Następny slajd to cel prezentacji (nie jest konieczny). Kolejny - to plan prezentacji (zawiera główne punkty prezentacji). Ostatnie slajdy to: podsumowanie (zawiera wnioski końcowe lub informacje, które należy zapamiętać), źródła informacji, z których korzystano (wymień je na ostatnim slajdzie: książki, strony WWW - hiperłącza, inne) oraz pożegnanie (np. kontakt).
 • Jednakowe tło na wszystkich slajdach korzystnie wpływa na odbiór całości

( wyjątkiem może być slajd tytułowy).

 • Do tytułu i śródtytułów stosuj większy rozmiar czcionki niż do tekstów (teksty - minimum 20 pkt).
 • Nie stosuj dużej liczby różnych krojów czcionek, aby odbiorca mógł skupić uwagę na przekazywanych treściach.
 • Dobieraj kolory czcionki odpowiednio do kolorów tła, aby tekst był dobrze widoczny, ale niezbyt jaskrawy.
 • Inny kolor lub styl czcionki zarezerwuj dla treści, na które chcesz zwrócić uwagę.
 • Zadbaj o odpowiednie rozmieszczenie tekstów i obrazów.
 • Treść prezentacji powinna być przejrzysta, złożona z prostych, krótkich zdań. Jeśli prezentacja jest przeznaczona dla pojedynczego odbiorcy – może zawierać większą ilość tekstu.
 • Efekty wizualne (tło, elementy graficzne czy animacje) nie powinny stawać się ważniejsze od treści prezentacji.
 • Nie stosuj innego podkładu muzycznego dla każdego slajdu.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim    

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

      szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo