Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

nie palZdecydowaliśmy się na takie przedsięwzięcie, ponieważ zdajemy sobie sprawę że dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy. Teraz główną formą aktywności staje się nauka. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Często spotyka się ze starszymi uczniami, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz o przynależności do grupy starszych kolegów.

 

Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego (na podstawie Raportu: ,,Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce”, WHO, Warszawa, 2009r), czyli na palenie bierne. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

Głównym celemprogramu ,,Nie pal przy mnie, proszę” było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

  • Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia;
  • Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę!

                                                                                                                                       Bożena Watras - pedagog

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo