Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Pełna nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

Imię i nazwisko koordynatora projektu na terenie placówki: BOŻENA WATRAS

Data przystąpienia placówki do programu: 19 . 11. 2015 r.

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Krótki opis wydarzenia

Prorodzinny aspekt wydarzenia

Spotkania edukacyjne dla rodziców:

- "Oblicza uzależnień - dopalacze, narkotyki, leki"

- "Uzależnienia dzieci od gier komputerowych, Internetu, telefonu"

- "Przejawy demoralizacji u dzieci i młodzieży, prawne konsekwencje tego zjawiska"

- "Przejawy przemocy w rodzinie, sposoby jej zapobiegania"

19. 11. 2015 r. - 18. 03. 2016 r.

Wymienione spotkania z rodzicami odbywały się podczas śródsemestralnych i semestralnych spotkań rodziców kl. I - VI z wychowawcami i miały charakter dobrowolny. Cieszyły się zawsze ogromnym zainteresowaniem i akceptacją ze strony rodziców.

Podczas takich spotkań rodzice mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu aktualnych zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Mieli również okazję uświadomienia sobie jak ważną rolę pełni rodzina w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka.

Publikacje dla rodziców na stronie internetowej szkoły:

• „ Poradnik dla rodziców – jak kochać i wymagać”

• „Broszury dla rodziców nt. bezpiecznego i higienicznego rozwoju dziecka”

• „Kiedy Twoje dziecko nadużywa telefonu”

• Wychowanie dziecka nadpobudliwego w wieku przedszkolnym

• O uzależnieniach od środków psychoaktywnych

wrzesień 2015 - czerwiec 2016

Publikacje dostępne dla rodziców i uaktualniane na stornie internetowej szkoły w zakładce "pedagog" oraz "dla rodziców" na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów, uświadamianie roli rodziny w wychowaniu i funkcjonowaniu dziecka.

Materiały szkoleniowe dla rodziców na stronie internetowej szkoły w ramach programu „Chronimy dzieci”

Konsultacje indywidualne i rozmowy wspierające proces wychowawczy

z wychowawcami, nauczycielami

i pedagogiem szkolnym

listopad 2015 - czerwiec 2016

Szkoła ubiegała się o certyfikat "Chronimy dzieci" , w związku z tym udostępniliśmy rodzicom platformę edukacyjną z materiałami szkoleniowymi.

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów, uświadamianie roli rodziny w wychowaniu i funkcjonowaniu dziecka.

Materiały edukacyjne dla rodziców kl. I w ramach programów:

• Moje dziecko idzie do szkoły

• Akademia Bezpiecznego Puchatka

listopad 2015

W klasach pierwszych realizowane były programy edukacyjno - profilaktyczne "Moje dziecko idzie do szkoły" i "Akademia Bezpiecznego Puchatka", których głównym celem było zadbanie o bezpieczeństwo dzieci w szerokim pojęciu. W związku z tym rodzice otrzymali materiały edukacyjne podczas spotkania śródsemestralnego z wychowawcami.

Materiały edukacyjne podniosły świadomość rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci oraz ich prawidłowego rozwoju.

Programy i projekty realizowane przez uczniów promujące wartość rodziny:

kl. I - III

1. Moje dziecko idzie do szkoły

2. Akademia Bezpiecznego Puchatka

3. MALI uczniowie idą do szkoły

4. Koncerty edukacyjne Filharmonii Lubelskiej /"Cichuteńko pośród nocy", "Wiośnie sława, wiośnie chwała", "Leśna kapela"/

5. „Planszówkowe szaleństwo"

6. Dzień Bezpiecznego Internetu"

7. Promyk zdrowia

8. Piknik Edukacyjny -kl. III

9.Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne „Święta z dzieckiem”

10. Warsztaty „Kwiaty dla Mamy”

11. Jesienny festyn

12. Chronimy dzieci

kl. IV - VI

1. Zajęcia wychowawcze „Jestem członkiem rodziny – prawa, obowiązki, odpowiedzialność”, „Jestem dzieckiem, ale mam prawa i obowiązki”, „Chcę poznać siebie /określanie własnych uczuć, wyrażanie uczuć, reagowanie w sytuacjach nietypowych/”,

2. Akademia Młodego Patrioty

3.Pomocna dłoń

4. Dzień Bezpiecznego Internetu

5. Piknik Edukacyjny /kl. IV-VI/

6. Trzymaj formę

7. Znajdź właściwe rozwiązanie

8. Chronimy dzieci

9. Koncerty edukacyjne /W cieniu maków czerwonych; Lekcja historii hymnem

opowiedziana; Dzień Dziecka w filharmonii - Piotruś i wilk/

wrzesień 2015-maj 2016

Realizowane w ciągu roku szkolnego projekty i programy miały na celu podniesienie społecznych kompetencji uczniów, umiejętności rozwiązywania konfliktów i dokonywania właściwych wyborów, podnoszenia prestiżu rodziny, pokazania uczniów alternatyw spędzania wolnego czasu w dobie błyskawicznego rozwoju techniki, uwrażliwiania na potrzeby innych ludzi.

Czynny udział rodziców we wszystkich programach i projektach pozwolił na zacieśnienie więzi rodzin ze środowiskiem szkolnym, a więc wspólne rozwiązywanie problemów w pełnym zrozumieniu. Treści realizowanych przedsięwzięć pomogły rodzicom w spełnianiu swoich ról rodzinnych i patriotycznych.

Imprezy/festyny na rzecz rodziny:

1. Dzień Babci i Dziadka -styczeń

2. Dzień Matki-maj

3. Dzień Ojca-czerwiec

4. Dzień Rodziny-maj

5.Dzień Dziecka-czerwiec

6. Wigilia -grudzień

7. Jasełka-styczeń

8. Ślubowanie uczniów kl. I-październik

w ciągu roku szkolnego zgodnie z harmonogramem szkoły

montaże słowno-muzyczne, konkursy plastyczne i literackie, wystawy prac, wspólne przygotowywanie poczęstunku

Wzmocnienie więzi członków rodziny, wskazywanie przewodniej roli rodziny w wychowaniu dziecka, integracja ze środowiskiem szkolnym.

Działania monitorujące i wspierające rodziny wykazujące dysfunkcyjność:

1. Śródsemestralna /marzec, listopad/

i semestralna /styczeń, czerwiec/ analiza sytuacji rodzinnej uczniów

2. Bezpłatne obiady w ramach programu rządowego /OPS, pula dyrektora/-w ciągu roku, w miarę potrzeb

3. Paczki okolicznościowe/świąteczne-grudzień, marzec

4. Wyprawka Szkolna -październik

5. Wyprawka dla żaka-wrzesień

6. Stała współpraca z Zespołem Kuratorskim Sądu Rodzinnego w Opolu Lubelskim -cały rok

w ciągu roku szkolnego, na bieżąco i w miarę potrzeb rodzin

Każde z tych działań pomagało uczniom i ich rodzinom w codziennej egzystencji. Na podstawie analizy sytuacji wychowawczej mogliśmy wyodrębnić grupę uczniów, która potrzebuje wsparcia i jakiego rodzaju. Dzięki tym działaniom zapewnialiśmy uczniom nieodpłatne obiady, wyjazdy na koncerty i filmy, paczki świąteczne, pomoc psychologiczną, wyposażaliśmy uczniów w przybory szkolne.

Pomoc uczniom materialna i nie tylko, pozwoliła na odciążenie rodziców w tym zakresie, a także na dobre samopoczucie uczniów w środowisku rówieśniczym. Pozwoliła również na zacieśnianie więzi rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

Zimno, mroźno, ale w serduszkach uczniów z klasy 0a gorąco, a  powodem takiej atmosfery jest  obchodzony  w klasie 0a Dzień Babci i Dziadka.

Mimo niskiej temperatury jest to jednak najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość i wywołuje uśmiechy na  twarzach wszystkich.

Tak też było w 6.02 w naszej szkole, do której licznie  w ten dzień przybyli nasi dziadkowie. Uczniowie przedstawili swój program artystyczny , w którym pokazali swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, a dzieci odważnie i bez tremy  reprezentowały swoje umiejętności.

Zdjęcia>>

 Bogusz Anna

Program artystyczny przygotowany przez zerówkę z okazji Dania Babci i Dziadka był ważny przede wszystkim ze względu na osoby, do których kierowane były wiersze i piosenki, ale również ze względu na to, że był to debiutancki występ klasy 0b na szkolnej scenie. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się do tego dnia, ucząc się pod okiem pani wierszy, a także śpiewając piosenki, w które na przedstawieniu włączeni zostali również Dziadkowie i Babcie. Po występie dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane papierowe kwiaty oraz ramki ze swoim zdjęciem.

Zdjęcia>>

Beata Zięba

22 grudnia 2016 r., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, wiele klas w naszej szkole zorganizowało wigilię klasową. W tym dniu zebraliśmy się odświętnie ubrani, aby podzielić się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia i śpiewać kolędy. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia na sali gimnastycznej Jasełek przygotowanych pod kierunkiem p. Moniki Plewik przez Szkolne Koło Przyjaciół Jana Pawła II. Następnie zebraliśmy się w naszej klasie, by w świątecznych nastrojach cieszyć się swoją obecnością przy zastawionym stole wigilijnym. Cieszyły nas także mikołajkowe prezenty, które znaleźliśmy pod pięknie udekorowaną choinką. Po wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Weroniki Maciejki - w miłej i świątecznej atmosferze rozeszliśmy się do domów. Dziękujemy rodzicom za włączenie się w pomoc w zorganizowaniu naszej klasowej uroczystości.

Zdjęcia>>

Uczniowie z kl.4a oraz p. wychowawczyni – Alina Widelska.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo