Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

         26 lutego 2015 roku w naszym gimnazjum odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt.: „Czy stan środowiska w naszej gminie jest zagrożony?". Projekt został przygotowany przez uczennice klasy II „c” pod kierunkiem pani Beaty Szymczyk. Miał on na celu uświadomienie młodzieży, jaki jest stan czystości naszego środowiska oraz co należy zrobić, aby w przyszłości było lepiej. Spotkanie prowadziła Klaudia Włodarczyk. Jako pierwsza wystąpiła Amanda Kochańska, omawiając położenie gminy Bełżyce, a także przedstawiając zdjęcia „dzikich wysypisk śmieci”, znajdujących się na terenie gminy. Stan czystości powietrza omówiła Patrycja Ćwiklińska. Podczas prezentacji uczniowie mogli zobaczyć doświadczenie nt. eutrofizacji wód oraz film „Wirczyk w ruchu” przygotowany przez Klaudię Włodarczyk. Gościem specjalnym spotkania była pani Renata Leszczyńska, zajmująca się sprawami ochrony środowiska w naszym regionie. Udzieliła wywiadu, mówiąc o stanie czystości naszej gminy oraz o podejmowanych przedsięwzięciach w celu jego poprawy. W ramach projektu odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków, która miała miejsce w listopadzie 2014 r. Relację z niej przedstawiła Wiktoria Zając. Małgorzata Wójcik oraz Klaudia Stasiak omówiły wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum, która miała ocenić ich stan świadomości ekologicznej. Na koniec spotkania sprawdzono, jak uczniowie klasy II „c” zapamiętali przedstawione wiadomości. Podsumowując, środowisko w gminie jest słabo zanieczyszczone. Możemy być z tego dumni!    

                                                                                                     Małgorzata Wójcik II „c”

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo