Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

26.03.2014 o godz. 17.00, odbyło się zebranie Rady Rodziców.

w zebraniu wzięli udział przedstawiciele członkowie RR wg listy obecności.

Poruszono następujące sprawy:

1.Przewodniczący RR – Mariusz Dobrowolski odczytała sprawozdanie z wpłat na RR z poszczególnych klas, przygotowane przez pracownika ZSN1 – Panią Beatę Wójtowicz.

2.Przypomniano, aby wpłaty gotówkowe na konto RR odbywały się poprzez jedną zbiorczą wpłatę – przekazaną pracownikowi sekretariatu szkoły lub na konto Rady Rodziców.

4. Poinformowano rodziców o koncepcji pracy szkoły wynikającej z planu rozwoju szkoły.

5 .Informacja o wynikach nauczania i zajęciach pozalekcyjnych przekazana przez dyrektora szkoły.

6.Omówienie przez dyrektora szkoły wniosków z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2013/2014.Dyskusja.

7.Omówienie i zaopiniowanie wniosków na stypendia uczniowskie za I semestr roku szk. 2013/2014.wg przyjętego regulaminu.  

8.Dyrektor szkoły zapoznał z raportem z ewaluacji w Gimnazjum nr 1-wnioski

9.Dyskusja nt. poruszanych spraw w tym również o proponowanych pracach remontowych w szkole.

10. Poinformowanie o zasadach rekrutacji w ZSN1 w roku 2014/2015.

11. Dyskusja - wnioski

Przewodniczący RR

Mariusz Dobrowolski

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo