Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

17.10.2013 o godz. 17.00, odbyło się zebranie Rady Rodziców.

w zebraniu wzięli udział przedstawiciele członkowie RR wg listy obecności.

Poruszono następujące sprawy:

1.Przewodniczący RR – Mariusz Dobrowolski odczytała sprawozdanie z wpłat na RR z poszczególnych klas, przygotowane przez pracownika ZSN1 – Panią Beatę Wójtowicz. Niestety są klasy które nie wpłaciły jeszcze żadnej składki.  

2.Przypomniano, aby wpłaty gotówkowe na konto RR odbywały się poprzez jedną zbiorczą wpłatę – przekazaną pracownikowi sekretariatu szkoły lub na konto Rady Rodziców.

3. Rozpatrzono pismo P. Burmistrza w sprawie opinii dla dyrektora szkoły.

4. Podjęto uchwałę o uzupełnienie składy RR.

5. Zaopiniowani program wychowawczy i profilaktyczny szkół z uwzględnieniem wniosków rodziców.

6. Poinformowano rodziców o koncepcji pracy szkoły wynikającej z planu rozwoju szkoły.

7. Praca świetlic szkolnych – realizacja uwag i wniosków rodziców.

8. zaopiniowano programy i plany szkoły na br. szkolny.

9 .Informacja o wynikach nauczania i zajęciach pozalekcyjnych przekazana przez dyrektora szkoły.

10.Omówienie przez dyrektora szkoły wniosków z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2012/2013.Dyskusja.

11. Zaopiniowanie kalendarza szkolnego na rok szkolny 2013-2014

12. RR pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego szkoły na rok 2014.

13.Omówienie i zaopiniowanie wniosków na stypendia uczniowskie za I semestr roku szk. 2012/2013.wg przyjętego regulaminu.  

14.Informacja dyrektora szkoły o przygotowaniach do VI Zjazdu Rodziny szkół Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. – 16.05.2013r.

15.Dyrektor szkoły poinformował rodziców o wdrożeniu 1- z pkt. Programu rozwoju szkoły- Dziennika Elektronicznego.

16.Dyskusja nt. poruszanych spraw w tym również o proponowanych pracach remontowych w szkole.

17. Uzgodniono sposób przygotowywania materiałów przez dyrektora dla RR.

Przewodniczący RR

Mariusz Dobrowolski

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo