Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

PROGRAM AKCJI „LATO W MIEŚCIE”

BEŁŻYCE 2013

dla

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II

W BEŁŻYCACH

GŁÓWNE CELE I ZADANIA AKCJI „ LATO W MIEŚCIE"

 • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego „ Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka,
 • zorganizowanie sportowo-rekreacyjnego spędzania czasu wolnego,integracja i konsolidacja dzieci,
 • współdziałanie w grupie,
 • wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do sportu, sprzyjanie wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi młodego sportowca,
 • rozwijanie działalności turystyczno-krajoznawczej,
 • poszerzenie znajomości naszego regionu.
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych, poznawczych i intelektualnych,
 • wdrażanie do pożytecznego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

CELE I ZADNIA SZCZEGÓŁOWE

 • dziecko radzi sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów,
 • umie współżyć z innymi i potrafi również znajdować w samym sobie oparcie,
 • dostrzega i szanuje potrzeby otoczenia,
 • wczuwa się w potrzeby innych osób,
 • rozumie i uznaje prawa do własnego stylu życia,
 • uczeń analizuje przyczyny powstawania konfliktów,konstruktywnie ich rozwiązuje, negocjuje,
 • przeprasza i przebacza,
 • rozumie wartość zdrowia,
 • potrafi odmawiać w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 • buduje pozytywne więzi ucznia ze szkołą,
 • stwarza możliwości pozytywnego zaistnienia w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej,

METODY PRACY

 1. Krąg uczuć.
 2. Rysunki.
 3. Piosenki.
 4. Ruch rozwijający.
 5. Dyskusja grupy.
 6. Burza mózgów.
 7. Gry i zabawy (sportowe i rekreacyjne).
 8. Wycieczka.
 9. Krótkie opowiadania.
 10. Praca w małych grupach.

 

Formy

 1. Zbiorowa.
 2. Indywidualna.
 3. Grupowa.

 

I TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK- 01.07.2013

09.00 – 11.00 – Zajęcia organizacyjne: autoprezentacja plastyczna, podział na grupy,

                         układanie regulaminu akcji „Lato w Mieście”.

11.00 – 12.00 – „Poznajmy się", krąg zapoznawczy, krąg zainteresowań - zajęcia wychowawczo -

                         profilaktyczne „Spójrz inaczej”- program realizowany w dwóch grupach.

12.00 – 12.30 – Obiad

12.30 – 15.00 – Zajęcia sportowo - rekreacyjne w terenie na boisku „Orlik”. ”; malowanie  

                         kolorowa kredą na placu, konkurs plastyczny pod hasłem „Wakacyjne marzenia”.

WTOREK – 02.07.2013

09.00 – 16.00 – Wycieczka autokarowa do Nałęczowa : seans w Jaskini solnej, zwiedzanie

                         Palmiarni. Zajęcia relaksacyjne w nałęczowskim parku.

                         Podczas wycieczki realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego -      

                       „Dbamy o swoje zdrowie”. Spożywanie obiadu w Nałęczowie.

ŚRODA - 03.07.2013

9.00 – 17.30 – Wycieczka do Lublina: zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, udział w

                         lekcji edukacyjnej nt. „Zabawki naszych przodków” i „Ginące zawody”.

                        Zwiedzanie zabytków starego miasta. Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne,

                         „Gdy moje ciało mogło mówić”. Obiad w restauracji „Sas” w Motyczu.

CZWARTEK - 04.07.2013

09.00 - 17.30 – Wycieczka autokarowa do Kazimierza: rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie

                         zabytków, spożywanie obiadu. Podczas wycieczki realizacja programu

                         wychowawczo – profilaktycznego: „Małe straszydła papierosiaki”–

                         zajęcia w plenerze.

PIĄTEK - 05.07.2013

09.00 – 11.30 – Zajęcia twórcze w trzech grupach: układanie piosenki(do dowolnej melodii),

                           wiersza, krótkiej scenki rodzajowej – skeczu i hasła grupowego.

                           Prezentacja artystyczna poszczególnych grup wg kolorów: Zielonych,      

                           Niebieskich i Czerwonych.

11.30 – 12.00 - Obiad w szkole.

12.00 – 15.00 - Zajęcia relaksacyjne na świerzym powietrzu: zabawy bieżne, skoczne, bieg z

                         Przeszkodami. Wyjście na lody – spacer relaksacyjny.

 

EWALUACJA PROGRAMU

Zaplanowano następujące narzędzia do ewaluacji programu:

 • ankieta,
 • wywiad,
 • konkurs plastyczny.

Bibliografia:

 • „Spójrz inaczej” Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Tomasz Kołodziejczyk
 • „Wszyscy wygrywamy” Josette i Ba Luvmour
 • „Gry i zabawy przeciwko agresji” Rosemaire Portmann
 • „Rodzina, tradycja, obrzędowość w zajęciach świetlicowych” Renata Repińska

Kryteria naboru dzieci do akcji „Lato w mieście” 2013

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. Uczestniczące w zajęciach świetlicowych.
 2. Z rodzin niepełnych.
 3. Z rodzin wielodzietnych.
 4. Z rodzin mających trudną sytuację materialną.

W przypadku wolnych miejsc zapisywać się mogą inne dzieci z klas 0 – III Szkoły Podstawowej.

Opieka podczas wycieczek – Beata Jęczeń, Ewa Pietrzyk, Agata Skurska, Andrzej Mazurek.

Odpowiedzialność za organizację i realizację akcji – Maria Bakalarz

 

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo