Get Adobe Flash player

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – the USA

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – the USA

(15 października 2012 r. – poniedziałek, godz. 9:40 )

 

Regulamin:

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas gimnazjum.

3. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólną wiedzę dotyczącą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a bibliografia jest dostępna u nauczycieli – organizatorów konkursu.

4. Forma konkursu to 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej.

Cele konkursu:

 1. Krzewienie wśród młodzieży wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 2. Uwrażliwienie na inne kultury, ich historię, literaturę, tradycje.
 3. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz popularyzacja idei zdrowej rywalizacji.

Organizacja i przebieg konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie testu obejmującego zagadnienia konkursowe. Komisja dokona oceny punktowej poszczególnych prac.
 2. Dyrektor ZSN1 im. Jana Pawła II w Bełżycach powołuje Komisję Konkursową. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu. Decyzje Komisji Są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
 3. Nagrody dla laureatów konkursu i osób wyróżnionych określi Dyrektor ZSN1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 4. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie szkoły.

zagadnienia konkursowe:

 1. 1.The USA is a federal union of _____ independent states.
 2. 2.The most recent state to join the union was ....
 3. 3.Most of the population of the mainland USA lives ________.
 4. 4.At the time of the American Civil War, ________ was president.
 5. 5.President John F Kennedy was assassinated in __________.
 6. 6.The President of the USA lives in ________.
 7. 7.What are the two major parties in the US?.
 8. 8.What do Americans celebrate on July 4th?
 9. 9.In which year was the independence from England declared?
 10. 10.Which president freed the slaves?
 11. 11.Who was the civil rights leader who fought through nonviolent action?
 12. 12.Who was the first person to walk on the moon?
 13. 13.Where's the White House located?
 14. 14.What organization tries to find solutions to world problems and disputes?
 15. 15.What does IMF stand for?
 16. 16.Who said: 'We hold these truths to be self evident that all men are created equal'?
 17. 17.Who is eligible for the Office of President?  
 18. 18.When was the nineteenth amendment to the Constitution giving women the right to vote ratified?
 19. 19.Which Great Lake does not border on Canada?
 20. 20.The source (beginning) of the Missouri River is in what state?
 21. 21.Which state capital city is situated at the highest elevation of any state capital in the USA?
 22. 22.Someone traveling from Reno, NV, straight (“as the crow flies”) to Los Angeles, CA, would be going in what direction?
 23. 23.What is the southern-most state?
 24. 24.What is the smallest state, in land area?
 25. 25.Which states are west of the Mississippi River?
 26. 26.What are the names of The Great Lakes?
 27. 27.Which mountain is the highest in the USA?
 28. 28.How do the Americans call their flag?
 29. 29.Where does the Statue of Liberty stand?
 30. 30.How many stripes are there on the American flag?
 31. 31.What do the stripes symbolize?
 32. 32.Which state/s/ border/s/ on the Gulf of Mexico?
 33. 33.What is the capital city of the USA?
 34. 34.Who is the American President?
 35. 35.What is the nickname of New York?
 36. 36.Who gave the Statue of Liberty to the Americans?
 37. 37.When do the Americans celebrate Thanksgiving?
 38. 38.Who was the first president of the USA?
 39. 39.Do the Polish need visas to go to the USA?
 40. 40.Enumerate four American presidents carved in a Mount Rushmore.
 41. 41.Which state is the largest?
 42. 42.Which city is called the Windy City?
 43. 43.Who wrote ‘The Adventures of Huckleberry Finn’?
 44. 44.What is the name of a ship on which the Pilgrims arrived in the New World?
 45. 45.When did the Pilgrims arrived to New England?
 46. 46.How long did the Pilgrims’ journey last?
 47. 47.Whose face appears on every American one-dollar bill?
 48. 48.When do the Americans celebrate Presidents’ Day?
 49. 49.What was the name of a woman who sewed the 1st American flag in June 1776?
 50. 50.Who wrote ‘The Last of the Mohicans’?

opracowała:

Anna Pac - Smoła

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim    

 

       dziecko w sieci    sieciaki        

 

      szkola w ruchu      banner patronat               

 

http://www.bpe.powiat.lublin.pl/