Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach
rok szkolny 2024/2025

Lp.

Przedmiot nauczany

Nr ewidencyjny i data dopuszczenia MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor Podręcznika

Klasy

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa klasy I – III

 

1.       

Edukacja

wczesnoszkolna 

klasa 1

1140/1/2022

Nowa era

Nowy Elementarz Odkrywców    Część 1-4  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

B. Stępień,       E. Hryszkiewicz        J. Winiecka-Nowak

I

Nowy Elementarz Odkrywców     Część 1-2 Matematyka

B. Lankiewicz,     M. Kwil,               M. Bura,                 K. Bielenica

Muzyka           zeszyt ćwiczeń

M. Gromek                  G. Kilbach

Nowy Elementarz Odkrywców   ćwiczenia do kaligrafii

E. Kasprzak

Nowy Elementarz Odkrywców   ćwiczenia  do kaligrafii matematycznej

G. Wójcicka

Nowy Elementarz Odkrywców     Dzień  Odkrywców      zeszyt ćwiczeń

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

Informatyka zeszyt ćwiczeń z CD

M. Kęska

Teczka artysty

N.Gryzoń   M.Heine             W. Vargas

2.

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 2

1140/2/2022

Nowa era

Nowy Elementarz Odkrywców    Część 1-4  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

B. Stępień,       E. Hryszkiewicz        J. Winiecka-Nowak

II

Nowy Elementarz Odkrywców     Część 1-2 Matematyka

B. Lankiewicz,     M. Kwil,               M. Bura,                 K. Bielenica

Muzyka           zeszyt ćwiczeń

M. Gromek                  G. Kilbach

Nowy Elementarz Odkrywców   potyczki ortograficzne

E. Kasprzak

Informatyka     zeszyt ćwiczeń

M. Kęska

3.       

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 3

1088/5/2022

Nowa era

Wielka Przygoda.  część 1-4   Edukacja polonistyczna i społeczna

E. Kacprzak,    A. Ładzińska,  M. Ogrodowczyk

III

1088/6/2022

Wielka Przygoda część 1-2   Edukacja matematyczna

K.Sawicka       E. Swoboda

1088/5/2022

Przyroda klasa 3

J. Winiecka - Nowak

Czytanie ze zrozumieniem

 klasa 3

H. Sarnacka

Informatyka ćwiczenia

M. Kęska

5.       

Język angielski

1095/1/2020

Nowa era

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Adlard Rebecca, Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

I

1095/2/2021

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy drugiej szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik, Rebecca Adlard

II

1095/3/2022

Super Heroes Podręcznik do języka angielskiego do klasy trzeciej szkoły podstawowej

Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

III

6.       

Religia

AZ-1-01/18

AZ-1-01/18

AZ-1-01/18

Gaudium, Lublin

 „Bóg Naszym Ojcem”

„Bóg daje nam Jezusa”

„Jezus przychodzi do nas”

ks. P. Goliszek

I

II

III

7.       

Religia

AZ-0-01/10

Gaudium, Lublin

„Jezus moim przyjacielem”

ks. M. Zając

0

               

Szkoła Podstawowa klasy IV –VIII

Lp.

Przedmiot nauczany

Nr dopuszczenia

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor Podręcznika

klasy

1.       

Język polski

867/1/2017

GWO

Między nami 4

Podręcznik + ćwiczenia(wersjaB)

A.    Łuczak

A.    Murdzek

IV

2.       

Język polski

867/2/2018

Między nami 5

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak

B.    Murdzek

V

3.       

Język polski

867/3/2019

Między nami 6

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A.      Łuczak

B.      Murdzek

VI

4.       

Język polski

867/4/2017

Między nami 7

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

VII

5.       

Język polski

867/5/2018

GWO

Między nami 8

Podręcznik + ćwiczenia (wersjaB)

A. Łuczak

E. Prylińska

i inni

VIII

6.       

Język angielski

11/1/2023

Macmillan

Together + materiały ćwiczeniowe

Catherina Bright,

Nick Beare,Gill Holley

IV

7.       

Język angielski

1175/2/2024

Macmillan

Together+

materiały ćwiczeniowe

·         Catherine Bright

·         Gill Holley

V

8.       

Język angielski

1097/3/2022

Nowa Era

Super Powers kl.6 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Jayne Freeman-Zolotenki, Jonathan Hird

VI

9.       

Język angielski

1100/1/2020

Macmillan

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1

+ ćwiczenia

Malcolm Mann,Steve Taylore-Knowles

VII

10.   

Język angielski

1100/2/2021

Macmillan

Repetytorium ósmoklasisty cz.2+ ćwiczenia

Malcolm Mann,Steve Taylore-Knowles

VIII

11.   

Język niemiecki

11/76/1/2023/z1

Wyd. Draco

Dann los! 1 + ćwiczenia

A.Kizeveter, D. Wójcik, dr M. Janicka, dr S. Kołśut, prof. E. Vogt

VII

12.   

Język niemiecki

1176/2/2023

Draco

Dann los! 1 + ćwiczenia

A.Kizeveter, D. Wójcik, dr M. Janicka, dr S. Kołśut, prof. E. Vogt

VIII

13.   

Matematyka

780/1/2023

GWO

Matematyka z plusem 4

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, M. Karpiński,

P. Zarzycki

IV

14.   

Matematyka

780/2/2018

Nowa Era

Matematyka z kluczem 5

Podręcznik cz.1 i cz.2

+ ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

V

15.   

Matematyka

875/3/2019

Nowa Era

Matematyka z kluczem 6

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VI

16.   

Matematyka

875/4/2020/z1

Nowa Era

Matematyka z kluczem 7

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VII

17.   

Matematyka

875/5/2018

Nowa Era

Matematyka z kluczem 8

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

VIII

18.   

Historia

877/1/2020/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 4

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

IV

19.   

Historia

877/2/2018

Nowa Era

Wczoraj i dziś 5

G. Wojciechowski

V

20.   

Historia

877/3/2019

Nowa Era

Wczoraj i dziś 6+ ćwiczenia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

VI

21.   

Historia

877/4/2020/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 7

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,  J. Kłaczkow

VII

22.   

Historia

877/5/2021/z1

Nowa Era

Wczoraj i dziś 8

R. Śniegoki, A. Zielińska

VIII

23.   

Przyroda

863/2019/z1

Nowa Era

Tajemnice przyrody 4                   + ćwiczenia

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer,J. Stawarz

IV

24.   

Technika

1195/2023

Nowa Era

Jak to działa 4

L. Łabecki

M. Łabecka

J.Pecyna

IV

25.   

Technika

295/2/2018

Nowa Era

Jak to działa 5

L. Łabecki

M. Łabecka

V

26.   

Technika

295/3/2019

Nowa Era

Jak to działa 6

L. Łabecki

M. Łabecka

VI

27.   

Plastyka

903/1/2017

Nowa Era

Do dzieła 4

J. Lukas, K. Onak

IV

28.   

Plastyka

903/2/2018

Nowa Era

Do dzieła 5

J. Lukas, K. Onak

V

29.   

Plastyka

903/3/2018

Nowa Era

Do dzieła 6

J. Lukas, K. Onak

VI

30.   

Plastyka

903/4/2020/z1

Nowa Era

Do dzieła 7

M. Ipczyńska,  N. Mrozkowiak

VII

31.   

Muzyka

852/1/2017

Nowa Era

Lekcja muzyki 4

M. Gromek, G. Kilbach

IV

32.   

Muzyka

1195/2/2024

Nowa Era

Lekcja muzyki 5

M. Gromek, G. Kilbach

V

33.   

Muzyka

589/3/2014/2015

Nowa Era

Lekcja muzyki 6

M. Gromek

G. Kielbach

VI

34.   

Muzyka

852/4/2020/z1

Nowa Era

Lekcja muzyki 7

M. Gromek, G. Kilbach

VII

35.   

Wiedza o społeczeństwie

874/2021/z1

Nowa Era

Dziś i jutro –podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I.Janicka, A. Janicki,  A. Kucia-Maćkowska,  T. Maćkowski

VIII

36.   

Informatyka

847/1/2020/z1

Nowa Era

Lubię to 4

M. Kęska

IV

37.   

Informatyka

847/2/2018  

Lubię to 5

M. Kęska

V

38.   

Informatyka

847/3/2017

Lubię to 6

G. Koba

VI

39.   

Informatyka

847/4/2020/z1

Nowa Era

Lubię to 7

G. Koba

VII

40.   

Informatyka

847/5/2018

Nowa Era

Lubię to 8

G. Koba

VIII

41.   

Religia

AZ-1-01/18

Gaudium, Lublin

Chcę żyć z Jezusem

ks. P. Goliszek

IV

42.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

Bóg poszukuje człowieka

ks. W. Janiga

V

43.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

„Jezus Chrystus nas zbawia” VI

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VI

44.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium, Lublin

Bóg wskazuje nam drogę

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VII

45.   

Religia

AZ-2-01/18

Gaudium Lublin

Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat

Podręcznik + Karty pracy

ks. W. Janiga

VIII

46.   

Fizyka

906/3/2023/z1

Nowa Era

Spotkania z fizyką7

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M.Nowotny-Różańska

VII

47.   

Fizyka

885/2/2018

Nowa Era

Spotkanie z fizyką 8

G. Francuz -Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

VIII

48.   

Biologia

844/1/2018

Nowa Era

Puls życia 5

M. Sęktas, J. Stawarz

V

49.   

Biologia

844/2/2019

Nowa Era

Puls życia 6

J. Stawarz

VI

50.   

Biologia

844/3/2020/z1

Nowa Era

Puls życia 7

Małgorzata Jefimow

VII

51.   

Biologia

844/4/2021/z1

Nowa Era

Puls życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

VIII

52.   

Chemia

 785/1/2023/z1

Nowa Era

Chemia 7

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

VII

53.   

Chemia

785/2/2024/z1

Nowa Era

Chemia 8

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

VIII

54.   

Geografia

906/1/2018

Nowa Era

Planeta Nowa 5

+ ćwiczenia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

V

55.   

Geografia

906/2/2019

Nowa Era

Planeta Nowa 6

+ ćwiczenia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

VI

56.   

Geografia

906/3/2019/z1

Nowa Era

Planeta Nowa 7

+ ćwiczenia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

VII

57.   

Geografia

906/4/2021/z1

Nowa Era

Planeta Nowa 8 + ćwiczenia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

VIII

58.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

1227/2024

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie 8

Jarosław Słoma

VIII