Pedagog

WYPRAWKA DLA ŻAKA 2023

PCK Wyprawka dla Żaka

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

ogłasza, że w dniach od 12.09.2023 r. (wtorek) do 3.10.2023 r. (wtorek) organizowana jest pomoc uczniom pochodzących z rodzin najuboższych pod hasłem „WYPRAWKA DLA ŻAKA”.

Prosimy uczniów naszej szkoły o zbiórkę pomocy szkolnych (plecaki, zeszyty, piórniki, kredki, ołówki, flamastry, itp.)

        Uczniowie otrzymują za przyniesienie darów zapis w dzienniku (pochwała).

 

Dary prosimy składać u wychowawców klas, p. Anny Ambrożkiewicz (sala nr 15),

bądź u pedagoga szkolnego pok. nr 47 (budynek dawnego gimnazjum, II piętro).

Dziękujemy!

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY – Anna Dyguś

TEL. (81) 517-28-25

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:30–11:30

(godziny pedagoga)

7:30–12:40

(godziny pedagoga)

7:45 –8:45

(zajęcia rewalidacyjne)

7:30 –14:45

(godziny pedagoga)

7:30 – 10:35

(godziny pedagoga)

11:30 – 12:30

(zajęcia rewalidacyjne)

 
12:40 – 13:15

(zajęcia rewalidacyjne)

8:45 – 11:30

(godziny pedagoga)

 

10:35 – 11:05

(zajęcia rewalidacyjne)

12:30-13:15

(godziny pedagoga)

 

11:30 – 12:30

(zajęcia rewalidacyjne)

 

 

 

 

12:30-14:45

(godziny pedagoga)

 

 

Pogadanka na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

18 maja 2023 r. dla klas V-VIII została przeprowadzona pogadanka przez panię Elżbietę Konowałek z Wydziału Prewencji Policji w Lublinie oraz dzielnicowego aspiranta Wojciecha Sito. Tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów). Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Nasi goście uświadomili uczniom o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą.

Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocą, narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Akcja ma na celu wymianę doświadczeń z wybranych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś – pedagog szkolny

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który inauguruje miesiąc wiedzy na ten temat. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Jest to doskonała okazja dla nas wszystkich, by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby. Umiejętność otwierania się na to, co inne - zainteresowanie drugim człowiekiem i wsparcie, sprawiają, że osobom ze spektrum autyzmu łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.

Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, ale też w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dźwięk, światło, obraz, smak, zapach, ból czy dotyk. Bardzo często posiadają niezwykłe talenty.

Spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność funkcjonowania osób z autyzmem, inne nasilenie objawów i nieco inny profil objawów. Każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej autyzm wygląda inaczej.

Wspierając osoby z autyzmem, na korytarzu naszej szkoły, umieszczone zostały ulotki informacyjne na temat autyzmu. Podczas zajęć nie zabrakło również ćwiczeń i zabaw sensorycznych, dzięki którym dzieci mogły zrozumieć, że ludzie bardzo różnią się między sobą - wszyscy mają indywidualne zdolności, ale również swoje słabości i ograniczenia.

Akceptujmy siebie nawzajem, wspierajmy się i odnośmy się do siebie z szacunkiem a wszystkim nam będzie żyło się szczęśliwiej!

Prezentacja>>

Zdjęcia>>

Beata Zięba
Anna Rzedzicka
Anna Dyguś
Wioletta Rzezak-Wesołowska