Pedagog

KONKURS „JESTEM BEZPIECZNY” ROZSTRZYGNIĘTY

Realizowany przez Komendę Miejską Policji w Lublinie konkurs „Jestem Bezpieczny” został rozstrzygnięty. Zadaniem uczniów szkół podstawowych z Lublina i powiatu lubelskiego było rozwiązanie testu oraz własnoręczne wykonanie prac plastycznych o tematyce bezpieczeństwa.

Wczoraj tj. 22 maja, w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odbył się finał konkursu. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą prewencyjną oraz zaprezentować pracę plastyczną. Dodatkowo musieli przygotować prezentację szkoły i bezpieczne hasło.

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Szkołę reprezentuje drużyna składająca się z trzech uczniów (z klas IV, V i VI), którzy zostali wyłonieni w ramach szkolnych eliminacji. Naszą szkołę dumnie reprezentowali: Gabriela Drozd z kl. IV „a”, Antoni Wójtowicz z kl. V „a” oraz Natalia Plewik z kl. VI „c”.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na ulicy oraz rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Uczniowie dzięki projektowi mogą utrwalić w świadomości pozytywne postawy wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczestnictwo w konkursie ma również przybliżyć wiedzę na temat działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz nauczyć radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Na koniec Komendant Miejski Policji w Lublinie p.o. nadkom. Adam Beczek oraz policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, Przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, ROPS Lublin oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie złożyli gratulacje zwycięzcom oraz wyróżnionym. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody.

Zdjęcia>>

Koordynatorzy:
Anna Dyguś
Urszula Sobiepan
Edyta Rząd

Klasa o najwyższej frekwencji w MARCU (kl. IV-VIII)

Zgodnie z regulaminem zawartym
Programie podnoszenia frekwencji
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach w kl. IV-VIII,

 klasa, która zdobyła najwyższą frekwencję w danym miesiącu, ma prawo do „szczęśliwej karty” tzn. od dnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Klasa, która zdobyła w MARCU najwyższą frekwencję,
to klasa VI „b” (92,02%).

Gratulujemy!

,,eMOCje w GŁOWIE” - cykl zajęć psychoedukacyjnych w III „d”

W marcu, w ramach realizacji działań profilaktycznych szkoły, uczniowie klasy III „d” brali  udział w projekcie UNICEF pn. „eMOCje w GŁOWIE”.

Projekt zwraca uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Celem akcji UNICEF Polska „eMOCje W GŁOWIE” jest kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać. 

W ramach owego projektu pedagog szkolny p. A. Dyguś przeprowadziła cykl trzech zajęć metodą pytań i doświadczeń. Najważniejszymi założeniami było rozbudzanie u dzieci ciekawości, która wzmaga chęć do poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji. Uczniowie poznali podstawowe emocje: radość, złość, smutek, strach. Nauczyli się opowiadać o własnych przeżyciach i nazywać emocje, które w danej chwili odczuwają. Dowiedzieli się jak, zachowuje się ciało człowieka, gdy jest on np. smutny i jak poradzić sobie z emocjami, które nas przytłaczają…

W zajęciach podsumowującymi projekt trzeciaki brały udział w wielu grupowych zabawach, scenkach dramatycznych, zabawach muzycznych, które pokazały im, jak ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca i wsparcie, a grą na bum bum rurkach wyrażały emocje w muzyce.

Zdjęcia>>

A. Dyguś
A. Ambrożkiewicz
K. Bożym

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

13 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się I etap szkolny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia pn.: „Trzymaj Formę!”. Zgodnie z regulaminem Konkursu, I etap został przeprowadzony w formie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w dwóch turach.

W etapie szkolnym wzięło udział jedenastu uczniów z klas VI „b”, VII „c” i VIII „a”.

Lista laureatów zostanie ogłoszona do 5 kwietnia br. Trzymamy kciuki, bo pytania były niezmiernie trudne i zaskakujące.

Zdjęcia>>

Koordynatorzy:
Anna Dyguś
Aneta Żydek