Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Mały Miś w Świecie Wielkiej LiteraturyW bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 0d wzięli udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Zrealizowano cztery moduły: Książki dzieciństwa – rozwijający kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; Mały Miś w świecie emocji – rozwijający inteligencję emocjonalną dzieci oraz kompetencje osobiste i społeczne; Misiowe laboratorium „czterech żywiołów” – rozwijający kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; Mały Miś i supertajny projekt. Uczniowie z zaangażowaniem realizowali poszczególne moduły poprzez zabawę, tworzenie plakatów, wykonywanie doświadczeń i prac plastyczno-technicznych. Za każdy zrealizowany moduł klasa otrzymała certyfikat, zaś za zrealizowanie czterech modułów szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki.

Zdjęcia>>

Beata Zięba