Babciu, Dziadku, to wszystko dla Ciebie…!

Ile gwiazd w wieczornym mroku

Ponad naszym krajem lśni,

Tyle przynieś drogim Dziadkom

Jasnych i szczęśliwych dni.

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr

Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

W dniach 21 i 22 stycznia odbyły się w świetlicy szkolnej zajęcia, które miały uczcić Dzień Babci i Dziadka. Dni te są okazją do przypomnienia wartości rodzinnych oraz znaczenia więzi pokoleniowych w obecnych czasach, gdy te wartości wydają się być zatracone. Celem zajęć świetlicowych było uświadomienie potrzeby szanowania, jak również pomagania starszym osobom.  Wychowawca świetlicy przypomniał uczniom, że o swoich babciach i dziadkach powinni pamiętać codziennie, a nie tylko dwa razy do roku. W tych szczególnych dniach świetliczaki postanowili złożyć swoim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia wykonując laurki okolicznościowe.

Zdjęcia>>

                                                                                                                                          Dorota Nowak