„Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”

      Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”,
której organizatorem jest Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg”.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Akcja ma na celu uzmysłowienie sobie, że „sms” nie zastąpi świątecznej pocztówki i ma zachęcać do tego, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.

    W tym roku wysłaliśmy kartki do bliskich nam osób: kuzynów, dziadków, cioć i wujków mieszkających nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii, Holandii i Belgii.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz
Anna Bogusz
Agata Mazurek
Anna Mazurek