OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH” „Przyjaźń barwami malowana”

Uczniowie z klasy I d wzięli udział w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Świat w oczach najmłodszych”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Nałęczowie.

          Celem konkursu było: kształtowanie kreatywności i uzdolnień plastycznych, wymiana doświadczeń, a także upowszechnienie i prezentacja działań artystycznych dzieci. Pracę należało wykonać techniką rysunkową lub malarską w formacie A3. Głównym zadaniem uczestników było zaprezentowanie przyjaźni - pięknego uczucia, kierowanego do drugiego człowieka lub ulubionego zwierzątka. Temat zaś, odnosił się do osobistych doświadczeń dzieci lub ich wyobrażeń dotyczących prawdziwego przyjaciela oraz przyjaźni, wspólnych zabaw, przygód, radości i troski, także wspólnego otaczającego ich świata.

     Aktywny udział uczniów z klasy I d w tymże konkursie nie tylko rozbudził ich kreatywność, ale też dostarczył wiele dobrej zabawy podczas tworzenia pięknych prac plastycznych poświęconych przyjaciołom.

         Zapraszamy do obejrzenia galerii prac konkursowych dzieci.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak – bibliotekarz
Anna Ambrożkiewicz – wychowawca kl. I d